Hlavní obsah

město

Podstatné jméno, rod střední

  1. (velké) city(menší) town(správní jednotka) municipalityBrE (samosprávné) boroughpozor na předložku of před názvem městaměsto Brnothe city of Brnove městěin the city, (v centru) downtownhlavní město čehothe capital of sthkrajské městocounty townlázeňské městospa town
  2. hovor.(centrum města) (down)town, centreJedu do města.I am going downtown.

Vyskytuje se v

centrum: centrum městacity centre, AmE obchodní downtown, midtown

hlavní: hlavní město(the) capital

mapa: mapa městatown plan, map of the city

prohlídka: prohlídka městacity tour, sightseeing (tour)

přístavní: přístavní městoport city, (sea)port

starý: Staré Městothe Old Town

střed: střed městatown centre, AmE downtown

do: jet do města centrago downtown

kraj: na kraji městaon the edge of the town

mimo: Je mimo město.He is out of town.

odjet: odjet z městaleave the town

pokrýt: Mlha pokryla město.The town was covered in fog.

popel: Město lehlo popelem.The city was reduced to ashes.

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

ukázat: Ukážu vám město.I will show you round the city.

vévodit: Městu vévodí katedrála.The city is dominated by a cathedral.

z, ze: Odjel z města.He left the town.