Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) timeod té dobyfrom that time on, since thendo té dobyuntil thentouto dobouby nowtou dobouby then, by that timezavírací dobaclosing time
  2. (časový úsek) time(období) period(sezóna) seasonposlední dobou, v poslední dobělately, recentlypo dobu čehoduring sth, for the duration of sthpracovní dobaworking hours/timeotvírací/prodejní dobaopening/shop(ping) hours
  3. (historické období) age, era, epochdoba bronzová/kamenná/ledováBronze/Stone/Ice Age
  4. (taktu) beat(chodu motoru) stroke

Vyskytuje se v

bronzový: Bronze Agearcheol. doba bronzová

garanční: warranty/guarantee period, term of warrantygaranční doba/lhůta

hájení: close(d) seasonmysl. doba hájení zvěře ap.

inkriminovaný: at the time of the crimev inkriminovanou dobu zločinu

kamenný: the Stone Agedoba kamenná

ledový: Ice Age, odb. glacial perioddoba ledová

oběd: lunchtimedoba oběda

od, ode: since then, kniž. thenceforward(s)od té doby

otevírací: opening/business hours, opening timesotevírací doba/hodiny

po: during sthpo dobu čeho

pohnutý: unsettled/troublous/stormy/disturbed timespohnutá doba

poslední: lately, recently, of lateposlední dobou

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

pracovní: working day/hourspracovní den/doba

prodejní: shop(ping) hoursprodejní doba

provozní: stroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hoursprovozní doba

pružný: flexible working hourspružná pracovní doba

předběhnout: be ahead of one's timepředběhnout svou dobu

přízvučný: accented beathud. přízvučná doba

současný: currently, dnes ap. nowadaysv současné době

tento: by now, at the momenttouto dobou

trvání: for the duration of sth, during sthpo dobu trvání čeho

určitý: for a fixed period (of time)na dobu určitou

úřední: office hours, hours of attendanceúřední doba/hodiny

výpůjční: loan periodvýpůjční doba/lhůta

záruční: warranty/guarantee periodzáruční doba/lhůta

zavírací: closing timezavírací doba

zkušební: odsouzeného, zaměstnance ap. probation(ary) period, pro testování výrobku ap. trial periodzkušební doba/lhůta

znamení: sign of the timesznamení doby

železný: Iron Agehist. doba železná

životnost: lifetime perioddoba životnosti

dlouhý: longer working hoursdelší pracovní doba

nejbližší: in the next few daysv nejbližší době

pozdější: leave sth for laternechat co na pozdější dobu

trvat: It takes (some) time but ...Trvá to nějakou dobu, ale ...

uspěchaný: fast-moving timesuspěchaná doba

velikán: the greats/giants of our timevelikáni naší doby

vláda: under/in/during the reign of sbza/v době vlády koho

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.

doba: from that time on, since thenod té doby