Hlavní obsah

brány

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

Vyskytuje se v

brát: brát na sebepodobu, závazek ap. assume sth, úkoly ap. take* on

brát si: ber(te) sijez(te) help yourself (to some food)

paškál: vzít na paškál, brát na paškálzaměřit se na koho focus on sb/sth, vyčinit ap. take sb to task, read the riot act to sb

potaz: brát v potazco take sth into consideration, allow for sth

zavděk: vzít/brát zavděkčím settle for sth, be happy/content even with sth

dluh: brát na dluhbuy on credit

droga: brát drogytake drugs, hovor. do drugs

ohled: brát ohled na couvážit consider sth, take sth into consideration, respektovat respect, brát v úvahu make allowances for sth

prášek: brát práškytake pills

v, ve: brát v úvahutake into consideration

váha: brát co na lehkou váhupodceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth

vážně: brát koho/co vážnětake sb/sth seriously

výkop: výkop od bránygoal kick

zřetel: brát zřetel na cotake sth into account/consideration, take account of sth

ano: Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

kde: Kde se tu bereš?How did you get here?

lék: Berete nějaké léky?Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?

pilulka: brát antikoncepční pilulkybe on the pill

úvaha: nebrat co v úvahuleave sth out of account, take no account of sth, ignorovat disregard sth

vstupní: vstupní bránagateway

lehký: brát co na lehkou váhutake sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sth

rezerva: brát co s rezervou historku ap.take sth with a pinch of salt

servítek: nebrat si servítky říci přímo, bez obalunot pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strong

answer: Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.He didn't answer the phone.

antibiotic: brát antibiotikatake antibiotics

certainty: brát co za jistéregard sth as certainty

disregard: nebrat ohledy na co/koho, nevšímat si čeho/koho, projevit lhostejnost ke komu/čemushow disregard for sth/sb

drug: brát drogytake/do drugs

easy: brát co v pohodě, nedělat žádné drama z čehobe easy about sth

kiss: nebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat, lehce se povyšovat nad koho, poslat do háje kohoAmE, slang. kiss sb off

off: přestat brát, už nebrat/nepožívat/nekonzumovat co drogu ap.be off sth

sliding: pojezdová bránasliding gate

spike: hřebové brányzeměd. spike-tooth harrow

stick: nebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokolistick at nothing

take: brát koho/co vážnětake sb/sth seriously

wrought iron: kovaná bránawrought-iron gate

aside: Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...Leaving aside ...

take back: Beru to zpátky.I take it back.

user: brát drogybe a drug user

brána: platební bránapayment gateway