Hlavní obsah

agreement [əˈgriːmənt]

Vyskytuje se v

gentleman: džentlmenská dohodagentleman's agreement

collusive: tajná dohodacollusive agreement

hire purchase: smlouva o splátkovém prodejihire-purchase agreement

knock: dohoda o zřeknutí se postihu každá pojišťovna kryje jen škodu svého klientaknock-for-knock agreement

lease: nájemní smlouvalease agreement

Munich: Mnichovská dohodahist. Munich Pact/Agreement

oral: ústní dohodaoral agreement

partnership: společenská smlouvapartnership agreement

peace: mírová dohodapeace agreement

principle: rámcová dohoda o základních bodech smlouvyagreement in principle

tenancy: nájemní smlouva k nemovitostitenancy agreement

union: odborářská smlouva s vedením firmyunion agreement

verbal: ústní dohodaverbal agreement

dohoda: uzavřít dohodumake an agreement

nájemní: nájemní smlouvalease agreement/contract, tenancy agreement, contract of lease, k bydlení residential lease contract/agreement

předmanželský: předmanželská smlouvaprenuptial/marriage agreement/contract, hovor. prenup

předmět: práv. předmět smlouvysubject matter/object of the agreement/contract

shoda: všeobecná shodageneral agreement

shodně: shodně s čím v souladuin accordance/agreement with sth

tichý: tichý souhlastacit agreement/approval/consent, silent approval, connivance

uzavřít: uzavřít dohodumake an agreement

dosáhnout: dosáhnout dohodyreach agreement, hovor. clinch a deal

dospět: Dospěli jsme k dohodě.We reached an agreement.

shodnout se: Zatím jsme se neshodli.We haven't come to an agreement yet.

ústní: ústní dohoda/tradiceoral agreement/tradition

agreement: with sb souhlasit, být zajedno s kým, být téhož názorube in agreement