Hlavní obsah

učený

Vyskytuje se v

učení: rote (learning)mechanické učení

nazpaměť: memorize sth, learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

řeč: study foreign languagesučit se cizí řeči

učit: She is teaching the child to write.Učí dítě psát.

učit se: memorize sth, learn sth by heartučit se co nazpaměť

disability: learning disabilitymentální zaostalost, porucha učení

English: learners of Englishti, kdo se učí anglicky

learn: learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

rote: rote learningbezmyšlenkovité/mechanické učení, hovor. šprtání

serve: serve an apprenticeshipbýt v učení, být na praxi

training: toilet training, BrE potty trainingučení (chodit) na nočník malých dětí

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.

learner: programme for learners of Englishprogram pro ty, kdo se učí anglicky

quick: He is quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.

self-taught: He is self-taught.Je to samouk., Učil se sám.

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

učený: learned booksučené knihy