Hlavní obsah

pointing [ˈpɔɪntɪŋ]

Vyskytuje se v

bullet: bullet (point)kulatá odrážka, puntík v textu

fact: in (actual) fact, in point of factvlastně, ve skutečnosti, přesněji (řečeno) při upřesnění faktu

point: the pointto hlavní, ústřední téma o co jde, podstata diskuse ap.

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

return: point of no returnsituace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavit

sore: a sore point with sbchoulostivá záležitost pro koho

brownie: hovor. score brownie points with sbšplhnout si u koho

cluster: mat. cluster pointhromadný bod (posloupnosti)

critical: critical pointkritický bod

cut-off: cut-off pointnejzazší mez pro ukončení

fulcrum: tech. fulcrum pointotočný bod

interrogation: interrogation point/markotazník

mass: fyz. mass pointhmotný bod

midway: midway pointpůle poločasu, období ap.

objection: práv. objection in point of factfaktická námitka

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

plug: double plug pointdvouzdířková zásuvka

point-blank: at point-blank rangezblízka, z bezprostřední blízkosti, na krátkou vzdálenost zastřelit ap.

radiant: astron. radiant pointradiant místo na obloze, z nějž zdánlivě vychází roj meteorů

screwdriver: Phillips/cross-point screwdriverkřížový šroubovák

strong: sb's strong pointčí silná stránka

tax: tax pointdatum/okamžik zdanitelného plnění

transition: fyz. transition pointbod přeměny mezi skupenstvími

uselessness: ... to the point of uselessness... že/až se nedá použít

vanishing point: shrink to vanishing pointvytratit se, stát se zcela zanedbatelným

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

take: take sb's pointchápat koho, rozumět komu

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.