Hlavní obsah

placený

Přídavné jméno

  1. (práce ap.) paid(výdělečný též) gainful
  2. (pobírající plat) paid(se stálým platem) salaried(se mzdou) wagedšpatně placenýbadly/poorly paid, (nespravedlivě) underpaid
  3. (za poplatek) paid(za předplatné) subscription(s mýtným) toll

Vyskytuje se v

bezhotovostní: cashless payment, svolením k inkasu direct debitbezhotovostní placení

hotovost: pay (in) cashplatit v hotovosti

naturálie: pay in kindplatit v naturáliích

neplacený: unpaid leaveneplacené volno

platit: pay (in) cashplatit hotově

převod: pay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transferplatit (bankovním) převodem

karta: pay by (credit) card(za)platit kartou

od, ode: paid by the hourplacený od hodiny

pokladna: pay at the cash deskplatí se u pokladny

předem: pay in advance(za)platit předem

vystěhovat: evict sb for rent arrearsvystěhovat koho pro neplacení nájemného

mourovatý: pay through the nosehovor. platit jako mourovatý

affiliation: práv. affiliation ordersoudní rozhodnutí o placení výživného

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

carriage: carriage paidvyplaceně, dopravné placeno

evict: evict sb for non-payment of rentvystěhovat koho pro neplacení nájemného

highly: highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platem

hold: hold goodplatit, být platný zákon, smlouva ap.

loophole: find a tax loopholevyhnout se placení daní

pay: pay by instalmentsplatit ve splátkách

prompt: prompt paymentokamžitá/promptní platba, okamžité (za)placení

recall: (valid) until recalled(platí) až do odvolání

unpaid: unpaid leaveneplacené volno

wage: low-wage jobsšpatně placená zaměstnání

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

bill: BrE The bill please.Platím., Zaplatím. v restauraci ap.

cash: Are you going to pay cash?Budete platit hotově?

check: The check please!Platím! v restauraci ap.

count: Your vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.

deal: It's a deal!Domluveno!, Platí!

evade: evade taxesvyhýbat se placení daní

go for: The same goes for you.Pro tebe to platí taky.

placený: badly/poorly paid, nespravedlivě underpaidšpatně placený