Hlavní obsah

note [nəʊt]

Podstatné jméno

  1. vzkaz, zpráva psaná, lístek se zprávousuicide notedopis na rozloučenou před sebevraždouekon. note of handdlužní úpis
  2. poznámka stručný zápistake notesdělat si poznámky
  3. stvrzenka, potvrzení, list podpisem stvrzený závazek či informaceekon. consignment notenákladní list k zásilceekon. credit notedobropisekon. debit notevrubopis, oznámení o dlužné částce odběrateli nezaplaceného zboží ap.ekon. delivery notedodací list, dodejkaekon. demand noteposlední upomínka (o zaplacení), AmE faktura splatná na požádání
  4. BrEbankovka AmE= bill
  5. hud.nota, tón

Vyskytuje se v

liner note: text na obalu desky, CD disku ap.liner notes

note: vyměnit si názory s kým na co, probrat to s kýmcompare notes with sb on sth

cautionary: varování, upozornění (na nebezpečí) písemnécautionary note

compare: vyměnit si názory s kým na co, probrat to s kýmcompare notes with sb on sth

delivery: dodací list/lhůtadelivery note/time

dispatch: průvodkadispatch note

explanatory: vysvětlivkyexplanatory notes

marginal: poznámky na okraji stránkymarginal notes

pound: desetilibrovkaten pound note

quarter: čtvrťová notaAmE hud. quarter note

ransom: dopis s požadavkem výkupnéhoransom note

shipping: seznam přepravovaného zboží, dopravní průvodkashipping note

take: udělat si poznámku zapsat si něcotake a note

thankyou: písemné poděkování zaslané ap.thank-you note/card

top: nejvyšší tónhud. top note

sound: Nabádal k opatrnosti.He sounded a note of caution.