Hlavní obsah

desátý

Číslovka

  • (the) tenthzkr. 10thkaždý desátýevery tenth, (v průměru) one in tenmat. na desátou umocněnýto the power of ten

Vyskytuje se v

červen: June 10th, při čtení (on) June the tenth, the tenth of Junedesátého června

čtvrt: quarter to tentři čtvrtě na deset

dopolední: ten a.m.desátá hodina dopolední

dostat se: He didn't make it to the top ten.Nedostal se mezi nejlepších deset.

hodina: It's ten (o'clock).Je deset hodin.

počítat: Count from one to ten.Počítej od jedné do desíti.

pouhý: It only costs ten dollars.Stojí to pouhých deset dolarů.

přistoupit: Ten more people got on.Přistoupilo deset lidí.

vězení: sentence sb to ten year's imprisonmentodsoudit koho k deseti letům vězení

všichni, všechny, všechna: touch-typepsát všemi deseti na stroji

vykrvácet: The victim bled to death in ten minutes.Oběť vykrvácela za deset minut.

deset: from bad to worseod deseti k pěti horšit se

k, ke, ku: from bad to worseod desíti k pěti

pět: It goes from bad to worse.Jde to od desíti k pěti.

downhill: go downhilli přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pěti

long: ten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý

ten: ten timesdesetkrát

thousand: upper ten thousandhorních deset tisíc

after: quarter after ninečtvrt na deset

anniversary: mark the 10th anniversary of sthpřipomenout (si) desáté výročí čeho

below: ten degrees below zerodeset stupňů pod nulou

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

do: Will ten dollars do?Bude stačit deset dolarů?

quarter: quarter to tentři čtvrtě na deset

repayable: The loan is repayable over ten years.Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.

she: She is ten.Je jí deset (let).

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

desátý: every tenth, v průměru one in tenkaždý desátý