Hlavní obsah

caution [ˈkɔːʃən]

Sloveso

  1. sb against sth varovat koho před čím
  2. be cautioned BrE, práv.být napomenut, dostat napomenutí od policisty ap.
  3. be cautioned BrE práv. být upozorněn, že vše, co řekne, může být použito (jako důkaz) proti němu zatčený

Vyskytuje se v

urge: urge cautionnabádat k opatrnosti

sound: He sounded a note of caution.Nabádal k opatrnosti.

watchword: Caution is my watchword.Hlavně opatrně. Toho se držím.

caution: be cautionedbýt napomenut, dostat napomenutí od policisty ap.