Hlavní obsah

post [pəʊst]

Podstatné jméno

  1. sloup(ek), kůl, podpěra zatlučená do zemětelegraph posttelegrafní sloupnewel postkoncový sloupek zábradlí
  2. tyč(ka) brankyhit the posttrefit tyč
  3. the post (cílová) brána na dostizíchAmE post timečas startu dostihu

Předložka

  • post- po- časověpost-obitposmrtnýex post factose zpětnou platností

Vyskytuje se v

post: post offsth BrE poslat, zaslat, odeslat co poštou

return: by return (of post)obratem pošty

ambassadorial: ambassadorial postc!post velvyslance

digger: (post) hole diggerruční bagr

ex: ex post factoretroaktivní, s retroaktivním účinkem, po činu (ustavený)

examination: post-mortem examinationpitva, ohledání mrtvoly

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

fly: fly-postingvylepování načerno, černé vylepování plakátů

mill: post-millvětrný mlýn na otočném podstavci

observation: voj. observation postpozorovací stanoviště, pozorovatelna

post-mortem: post-mortem roompitevna

registered: send sth by registered post/mailposlat doporučeně/jako cenné psaní co

verge: verge (marker) post(plastový) patník, směrový sloupek u silnice

hlavní: general post officehlavní pošta

konkurz: zakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sthvyhlásit/vypsat konkurz na co

kurýrní: courier post/servicekurýrní pošta/služba

mlýn: windmill, na otočném podstavci post-millvětrný mlýn

pošta: send sth by post/mail, BrE post/AmE mail sthposlat co poštou

poštovní: post officepoštovní úřad

potrubní: pneumatic tube (system)/postpotrubní pošta

průběžně: keep sb informed/posted/updated on sthprůběžně informovat koho

přihrádka: post-office box, PO Boxpoštovní přihrádka

psaní: registered letter/postcenné psaní

schránka: na ulici BrE post box, AmE mailbox, doma BrE letterbox, AmE mailbox(poštovní) schránka

tágo: dead from the neck up, dumb as a posthovor. blbý jak tágo

tyč: (goal)postsport. branková tyč

ukazatel: silniční direction sign, i turistický signpost, guidepost, finger-postsměrový ukazatel

vypsat: místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem advertise for (the post of) sthekon. vypsat konkurz na co

zastávat: hold the post of sb, serve as sthzastávat funkci koho

odnést: Take the letter to the post office.Odnes ten dopis na poštu.

odstoupit: resign from one's postodstoupit ze své funkce

upozornit: You will be notified by post.Budete upozorněni poštou.

zanést: Will you take it to the post office?Zaneseš to na poštu?

poleno: deaf as a post, stone-deafhluchý jak poleno

tetřev: (as) deaf as a post, stone deafhluchý jako tetřev

cvik: get out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sthvyjít ze cviku

móda: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

nabýt: come (a)round, come to one's senses, become consciousnabýt vědomí probrat se

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

propadnout: become addicted to drugspropadnout drogám

přijít: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

vejít: become known, get out, vyjít najevo come outvejít ve známost

vstoupit: zákon ap. come into force, začít působit take effect, become effectivevstoupit v platnost

vyjít: go out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of datevyjít z módy

známost: become known, najevo come outvejít ve známost

dostat: get scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nervedostat strach

nevolno: She became unwell., od žaludku She went sick.Udělalo se jí nevolno.

onemocnět: He became seriously ill.Vážně onemocněl.

počít: conceive (a child), become pregnantpočít dítě žena

předurčit: I was predestined to become ...Bylo mi předurčeno stát se ...

stát se: He became a victim of ...Stal se obětí ...

terč: be/become a laughing stockbýt/stát se terčem posměchu

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo.

přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu

vypadnout: get out of practice, v dovednosti get/become rusty, ztratit výkonnost lose one's gripvypadnout ze cviku

accustomed: become accustomed to sthzvyknout si na co

acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap.

buddy: hovor. become buddiesskamarádit se

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

conscious: become conscious of sthuvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čeho

damp: become dampzvlhnout, zapařit se

dense: grow/become denser(z)houstnout

deplete: be(come) depleted(z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.

depopulated: being/becoming depopulatedvylidňující se

dilapidated: become dilapidated(z)chátrat

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

engorged: become engorgednalít se prsy mlékem

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

entwined: become entwinedproplést se, prolnout se

erect: become erectvztyčit se, ztopořit se

estranged: become estrangedodcizit se

extinct: become extinctvyhynout

friend: become friendsskamarádit se, spřátelit se

green: become/turn greenzazelenat se stromy ap., zezelenat

hazy: become hazyzamlžit se

infatuated: become infatuated with sbzbláznit se do koho

infect: become infected with sthnakazit se čím

inured: become inured to sthzvyknout si, uvyknout si na co

jealous: get/become jealous of sbzačít žárlit na koho

mute: become/be struck muteoněmět i přen.

naturalize: become naturalizedzdomácnět rostlina v novém prostředí

operative: become operativezačít fungovat, naběhnout systém ap.

overcast: become overcastzatáhnout se obloha

overgrown: become overgrown with sthzarůst čím

pale: turn/go/become pale(z)blednout

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

public: become publicdostat se na veřejnost informace

radicalize: become radicalizedzradikalizovat se

rampant: become rampantrozbujet se, rozmáhat se, rozmoci se

septic: become/go septiczanítit se

stiff: become stiff(z)tuhnout, znehybnět

unfashionable: become unfashionablevyjít z módy

vocal: become vocalzačít se ozývat nespokojeně

worn out: become worn outopotřebovávat se

become: The wind became stronger.Vítr zesílil.

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

more: He became more and more furious.Zuřil stále víc.

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

painful: become painfulzačít bolet, rozbolet

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

acquainted: get/become acquainted with sbseznámit se s kým