Hlavní obsah

слу́жба

Podstatné jméno, rod ženský-ы; 2 мн. служб

  1. не в слу́жбу, а в дру́жбу hovor.ne z povinnosti, ale z kamarádství

Vyskytuje se v

слу́жба: слу́жбыslužby

сослужи́ть: сослужи́ть слу́жбу комуprokázat službu, posloužit komu

безопа́сность: слу́жба безопа́сностиbezpečnostní služba

несе́ние: несе́ние слу́жбыvýkon služby

призы́в: призы́в (на вое́нную слу́жбу)povolání (k vojenské službě), mobilizace

го́дный: Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.Byl uznán schopným vojenské služby.

повыше́ние: повыше́ние по слу́жбеslužební postup

пони́зить: пони́зить по слу́жбеslužebně degradovat

дру́жба: Не в слу́жбу, а в дру́жбу!Ne z povinnosti, ale z přátelství!

bezpečnostní: слу́жба безопа́сностиbezpečnostní služba

civilní: альтернати́вная слу́жбаcivilní vojenská služba

cizinecký: поли́ция по дела́м иностра́нцев, миграцио́нная слу́жбаcizinecká policie

havarijní: авари́йная (доро́жная) слу́жбаhavarijní (silniční) služba

náhradní: альтернати́вная слу́жбаnáhradní vojenská služba

pořádkový: слу́жба поря́дкаpořádková služba

postup: продвиже́ние по слу́жбеslužební postup

přistěhovalecký: иммиграцио́нная слу́жбаpřistěhovalecký úřad

řemen: суро́вая слу́жбаvojna jako řemen

služba: действи́тельная/альтернати́вная вое́нная слу́жбаaktivní/náhradní vojenská služba

tísňový: э́кстренный вы́зов, сро́чный звоно́к, звоно́к в слу́жбу спасе́нияtísňové volání

žlutý: авари́йная слу́жба, маши́на авари́йной слу́жбыdopr. žlutí andělé

absolvovat: пройти́ вое́нную слу́жбуabsolvovat vojenskou službu

dodávkový: слу́жба поста́вкиdodávková služba

donáškový: слу́жба доста́вкиdonášková služba

flákat: манки́ровать слу́жбой/обя́занностямиflákat službu/povinnosti

horský: горноспаса́тельная слу́жбаhorská záchranná služba

imigrační: иммиграцио́нная слу́жба/поли́тикаimigrační úřad/politika

kancelář: слу́жба/аге́нтство знако́мствseznamovací kancelář

kurýrní: курье́рская слу́жба, слу́жба доста́вкиkurýrní služba

pečovatelský: социа́льная/патрона́жная слу́жбаpečovatelská služba

postavit: отстра́нить от слу́жбыpostavit koho mimo službu

povýšení: получи́ть повыше́ние по слу́жбеdosáhnout povýšení v práci

prokázat: сослужи́ть слу́жбу комуprokázat službu komu

recepce: администра́ция гости́ницы, слу́жба размеще́нияhotelová recepce

seznamovací: слу́жба знако́мствseznamovací agentura

technický: техобслу́живание, слу́жба ремо́нтаtechnická údržba

transfuzní: ста́нция перелива́ния кро́ви, до́норский пункт, слу́жба кро́виtransfuzní stanice

vojenský: вое́нная/во́инская слу́жбаvojenská služba

zásilkový: слу́жба доста́вки на́ домzásilková služba

zprostit: уво́лить с вое́нной слу́жбыzprostit vojenské služby

действи́тельный: действи́тельная вое́нная слу́жбаpovinná vojenská služba