Hlavní obsah

поста́вить

Dokonavé sloveso-влю, -вишь; -вленный

Dokonavé sloveso-влю, -вишь; -вленный

  • кого в кого/что vysvětit koho na koho/co

Vyskytuje se v

ре́льсы: поста́вить на ре́льсы чтоdát co do provozu, rozjet co, uvést co do chodu

све́чка: поста́вить Бо́гу све́чкуpoděkovat Bohu

сте́нка: к сте́нке поста́витьpostavit ke zdi, zastřelit

столб: к позо́рному столбу́ поста́вить когоpranýřovat, veřejně kritizovat koho

нога́: поста́вить/подня́ть на́ ноги когоpostavit koho/co na nohy, dát koho/co do pořádku

у́гол: поста́вить кого в у́голpostavit koho do kouta

вопро́с: зада́ть/поста́вить вопро́сpoložit otázku

диа́гноз: поста́вить диа́гнозurčit diagnózu

печа́ть: поста́вить печа́тьorazítkovat, dát razítko

по́дпись: поста́вить по́дписьpodepsat se

поста́вить: поста́вить отме́ткуdát známku

самова́р: поста́вить самова́рzapálit pod samovarem, postavit na čaj

спекта́кль: поста́вить спекта́кльuvést představení

факт: Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.Postavil nás před hotovou věc.

изве́стность: поста́вить в изве́стностьoznámit, dát na vědomí co

коле́но: поста́вить на коле́ни кого́dostat koho na kolena, pokořit koho

sázka: ста́вить/поста́вить на ка́рту чтоdávat/dát co v sázku

srozuměná: дать поня́ть кому что, поста́вить в изве́стность кого о чёмdát na srozuměnou komu co

známost: огласи́ть, преда́ть гла́сности, поста́вить в изве́стность чтоuvést co ve známost

autopilot: поста́вить на автопило́тpřepnout na autopilota

budík: поста́вить буди́льник на 7nařídit budík na 7

co: Что поста́вят, то и ку́шай!Jez, co ti dají!

čitelně: поста́вить разбо́рчивую по́дписьčitelně se podepsat

dát: поста́вить печа́ть на чёмdát razítko na co

diagnóza: поста́вить диа́гнозurčit diagnózu

diskuse: поста́вить на обсужде́ниеpředložit k diskusi

naklást: поста́вить западни́naklást pasti

nalíčit: поста́вить западню́nalíčit past

posadit: поста́вить го́лосposadit hlas

razítko: поста́вить на что штампopatřit co razítkem

rekord: поста́вить/поби́ть реко́рдvytvořit/překonat rekord

teploměr: поста́вить больно́му гра́дусникdát nemocnému teploměr

určit: диагности́ровать, поста́вить диа́гнозmed. určit diagnózu

uvozovka: поста́вить в кавы́чкиdát do uvozovek

vytyčit: поста́вить себе́ цельvytyčit si cíl

závorka: поста́вить в ско́бкиdát do závorky

známka: поста́вить/получи́ть оце́нкуdát/dostat známku

cíl: поста́вить себе́ цельvytknout si za cíl

hotový: поста́вить кого пе́ред соверши́вшимся фа́ктомpostavit koho před hotovou věc

k, ke, ku: записа́ть в акти́в, přen. поста́вить в заслу́гуpřipsat k dobru

karta: поста́вить на ка́рту чтоvsadit co na (jednu) kartu

nad, nade: поста́вить крест на комzlomit nad kým hůl

postavit: поста́вить кого пе́ред фа́ктомpostavit koho před hotovou věc

před, přede: поста́вить пе́ред соверши́вшимся фа́ктомpostavit před hotovou věc

přičíst: поста́вить в плюс, записа́ть в счётpřičíst k dobru

připočítat: поста́вить в плюсpřen. připočítat k dobru

připsat: поста́вить в заслу́гуpřen. připsat k dobru

vědomí: довести́ что до све́дения кого, поста́вить в изве́стность кого о чёмdát na vědomí co komu

vsadit: поста́вить всё на одну́ ка́ртуvsadit vše na jednu kartu

vysoko: поста́вить высо́кую пла́нкуnasadit laťku vysoko mít velké cíle, nároky ap.

zeď: к сте́нке поста́вить когоpostavit ke zdi koho popravit