Hlavní obsah

diskuse, diskuze

Vyskytuje se v

bouřlivý: bouřlivá diskuseбу́рная диску́ссия

živý: živá diskuseоживлённая диску́ссия

диску́ссия: zapojit se do diskuseвступи́ть в диску́ссию

содержа́тельный: věcná diskuseсодержа́тельная бесе́да

diskuse: předložit k diskusiпоста́вить на обсужде́ние