Hlavní obsah

zählen

Vyskytuje se v

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat

Schäfchen: Schäfchen zählenpočítat ovečky před spaním

Tag: j-s Tage sind gezähltdny koho jsou sečteny

nachzählen: Zähl lieber noch einmal nach!Raději to ještě jednou přepočítej!

dáma: Král má větší hodnotu než dáma.Der König zählt mehr als die Dame.

intelektuál: považovat koho za intelektuálaj-n zu den Intellektuellen zählen

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

očko: počítat očka při pletenídie Maschen beim Stricken zählen

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

počítat: počítat od jedné do desetivon eins bis zehn zählen

počítat: Počítám s tebou!Ich zähle auf dich!

řadit: řadit koho mezi své přátelej-n zu seinen Freunden zählen