Hlavní obsah

řadit

Vyskytuje se v

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

přední: sedět v přední řaděin der vorderen Reihe sitzen

hintereinander: (se)řadit se za sebesich hintereinander aufstellen

nach: Kdo je po tobě na řadě?Wer ist nach dir dran?

Schlange: stát ve frontě/v řaděSchlange stehen

Alphabet: řadit slova podle abecedyWörter nach dem Alphabet ordnen

anstehen: Dnes je na řadě spousta práce!Heute steht eine Menge Arbeit an!

Reihe: sedět v páté řaděin der fünften Reihe sitzen

stehen: stát v řaděin einer Reihe stehen

řadit: řadit koho mezi své přátelej-n zu seinen Freunden zählen