Hlavní obsah

zählen

Vyskytuje se v

Schäfchen: počítat ovečky před spanímSchäfchen zählen

Tag: dny koho jsou sečtenyj-s Tage sind gezählt

zählen: neumět do pěti napočítatnicht bis drei zählen können

nachzählen: Raději to ještě jednou přepočítej!Zähl lieber noch einmal nach!

dáma: Král má větší hodnotu než dáma.Der König zählt mehr als die Dame.

intelektuál: považovat koho za intelektuálaj-n zu den Intellektuellen zählen

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

očko: počítat očka při pletenídie Maschen beim Stricken zählen

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

řadit: řadit koho mezi své přátelej-n zu seinen Freunden zählen

aussehen: vypadat, jako by neuměl do třech napočítataussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte