Hlavní obsah

chytit

Vyskytuje se v

chytit se: Fasst euch an den Händen.Chyťte se za ruce.

léčka: den Fuchs in der Falle fangenchytit lišku do léčky

let: den Ball im Flug auffangenchytit míč v letu

nota: die Note nicht treffen könnennemoci chytit notu

past: etw. in der Falle fangenchytit co do pasti

spoj: den Anschluss erreichenchytit spoj

štika: einen Hecht fangenchytit štiku

zloděj: Fasst den Dieb!Chyťte zloděje!

čin: j-n auf frischer Tat ertappenchytit koho při činu

dech: j-m bleibt die Luft wegkdo nemůže chytit dech

příležitost: die Gelegenheit beim Schopf packenchytit příležitost za pačesy

síť: sich im eigenen Netz verstrickenchytit se do vlastní sítě

anfassen: Fasst euch an.Chyťte se za ruce.

Brand: in Brand geratenvznítit se, vzplanout, chytit o budově ap.

Dieb: Haltet den Dieb!Chyťte zloděje!

Falle: in die Falle gehenchytit se do pasti

Frühling: přen. einen neuen/zweiten Frühling erlebenchytit druhou mízu

klammern: sich an ein Geländer klammernchytit se zábradlí

fangen: sich in der eigenen Schlinge fangenchytit se do vlastní pasti

chytit: Er fasste sie bei der Hand.Chytl ji za ruku.