Hlavní obsah

čtený

Vyskytuje se v

brýle: die Lesebrillebrýle na čtení

čtení: die Autorenlesungautorské čtení

bible: die Bibel lesenčíst bibli

indiánka: Indianergeschichten lesenčíst indiánky

jaký: Was für Bücher liest du?Jaké čteš knihy?

klasik: Klassiker lesenčíst klasiky

minule: Was haben wir das letzte Mal gelesen?Co jsme minule četli?

něco: etwas zum Lesenněco na čtení

originál: j-n/etw. im Original lesenčíst koho/co v originále

podřadný: minderwertige Literatur lesenčíst podřadnou literaturu

pozpátku: rückwärts zu lesen versuchenzkoušet číst pozpátku

román: einen Abenteuerroman/Liebesroman lesenčíst dobrodružný/milostný román

sloupek: Kolumnen lesenčíst sloupky

vleže: liegend lesenčíst vleže

zatímco: Während er auf den Zug wartete, las er die Zeitung.Zatímco čekal na vlak, četl si noviny.

řádek: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

rückwärts: ein Wort rückwärts lesenčíst slovo pozpátku

brauchen: Ich brauche eine Brille zum Lesen.Potřebuji brýle na čtení.

einschließlich: Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.Čtěte až po stranu 15 včetně.

lesen: Das Kind kann schon lesen.Dítě už umí číst.

Original: ein italienisches Buch im Original lesenčíst italskou knihu v originále

stocken: Sie stockte beim Lesen.Zadrhla se při čtení.

unkundig: des Lesens unkundig seinneumět číst

von: Lies von hier ab!Čti odsud!

was: was zum Lesenněco na čtení