Hlavní obsah

responsabilità

Podstatné jméno ženské

  • di/per qc (z)odpovědnost, ručení za co vedoucího ap.società a responsabilità limitata/illimitataspolečnost s ručením omezeným/neomezenýmassumersi la responsabilità di qcvzít na sebe odpovědnost za co

Vyskytuje se v

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost

collettivo: responsabilità collettivaspolečná/kolektivní odpovědnost

educare: educare alla responsabilitàvychovat ke zodpovědnosti

liberare: liberare q dalla responsabilità per qczprostit/zbavit koho odpovědnosti za co

società: società a responsabilità limitataspolečnost s ručením omezeným

declinare: Ha declinato ogni responsabilità.Odmítl veškerou odpovědnost.

ricadere: Tutte le responsabilità ricadono su di me.Všechna odpovědnost leží na mě.

alibistický: lo scaricabarile (di responsabilità)alibistické chování/přehazování odpovědnosti

hnát: costringere q ad assumersi la responsabilità per qc, činit odpovědným ritenere q responsabile per qchnát koho k zodpovědnosti za co

nést: portare la responsabilità, essere responsabile per qc, vzít na sebe assumersi la responsabilità per qcnést odpovědnost za co

odpovědnost: avere la responsabilità di qcmít odpovědnost za co

omezený: società a responsabilità limitata, zkr. S.r.l., Srl, ve Švýcarsku società a garanzia limitata, zkr. Saglspolečnost s ručením omezeným

povinný: (assicurazione) responsabilità civile auto, RCApovinné ručení pojištění motoristů

ručení: società a responsabilità limitataspolečnost s ručením omezeným

společnost: società a responsabilità limitataekon. společnost s ručením omezeným

tíha: peso della responsabilitàtíha zodpovědnosti

trestní: diritto/azione giudiziaria/responsabilità penaletrestní právo/stíhání/odpovědnost

věcný: responsabilità /danno realevěcná odpovědnost/škoda

zodpovědnost: sotto la propria responsabilitàna vlastní zodpovědnost

pociťovat: Sentiva la responsabilità del proprio figlio.Pociťovala odpovědnost za svého syna.

počínat si: Si comportava con poca responsabilità.Počínal si nezodpovědně.

převzít: Si è assunto piena responsabilità per...Převzal plnou odpovědnost za...

zodpovědný: compito di alta responsabilitàvysoce zodpovědný úkol

režie: prendere responsabilità di qcvzít co do své režie

triko: scaricare le proprie responsabilità su qhovor. hodit to na triko komu

responsabilità: società a responsabilità limitata/illimitataspolečnost s ručením omezeným/neomezeným