Hlavní obsah

podívat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohlédnout) na koho/co guardare q/qc, dare un'occhiata a q/qc(v rozkazu též) vedere qPodívej se, jestli tam jsou.Vedi se ci sono.
  2. (do knihy ap.) do čeho guardare in qc(do slovníku ap.) consultare qcPodívej se do knížky.Guarda nel libro.
  3. (navštívit) za kým visitare q, (andare a) trovare q, kam(do zahraničí ap.) andare (a vedere) qcMusím se podívat za babičkou.Devo andare a trovare la nonna.
  4. hovor.(poohlédnout se) po kom/čem (vedere di) cercare qc, vedere per q/qcPodívej se na to z jiné stránky.Vedilo dall'altra parte.

Vyskytuje se v

přímo: guardare dritto negli occhi(po)dívat se přímo do očí

zblízka: guardare qc da vicino(po)dívat se na co zblízka

sebe: Guarda te stesso!Podívej se na sebe!

zrcadlo: guardare nello specchio(po)dívat se do zrcadla

pravda: guardare in faccia la veritàpodívat se pravdě do očí

andare: andare a trovare qzajít, podívat se za kým

ottica: mettersi in una certa otticapodívat se na věc z jistého úhlu pohledu

schedario: consultare lo schedariopodívat se do kartotéky

sguardo: dare uno sguardo a q/qcpodívat se, mrknout se na koho/co

consultare: Hai consultato il dizionario?Podíval ses do slovníku?

nessuno: Guarda se c'è nessuno.Podívej se, jestli tam někdo je.

podívat se: Vedi se ci sono.Podívej se, jestli tam jsou.