Hlavní obsah

colto

Vyskytuje se v

atto: cogliere q nell'atto di fare qcchytit koho při čem

destro: cogliere il destrovyužít příležitosti

fatto: cogliere q sul fattochytit koho při činu

fiore: cogliere i fiorinatrhat květiny

flagrante: cogliere q in flagrantechytit koho při činu

momento: cogliere il momento favorevolechopit se příležitosti

opportunità: cogliere l'opportunitàchopit se příležitosti

pazzia: colto da pazziapominutý, vyšinutý

sorpresa: cogliere di sorpresa qpřekvapit, zaskočit koho

sprovvisto: cogliere/prendere q alla sprovvistazaskočit koho

tempo: cogliere il tempovybrat si správnou dobu

malore: Fu colto da malore.Udělalo se mu špatně/nevolno.

attimo: cogliere l'attimovyužít příležitosti, vystihnout ten správný okamžik

castagna: prendere/cogliere q in castagnanachytat/chytit/načapat koho při činu

fallo: cogliere q in fallonachytat, načapat, dostat koho lháře ap., přistihnout koho při činu

segno: colpire/cogliere/dare nel segnotrefit se/do černého, uhodit hřebíček na hlavičku

čin: cogliere q sul fattopřistihnout koho při činu

chopit se: cogliere l'opportunitàchopit se příležitosti

nachytat: cogliere all'attonachytat při činu

při: cogliere q in flagrante, cogliere q sul fattochytit při činu koho

přistihnout: cogliere q sul fattopřistihnout koho při činu

vystihnout: cogliere il momento giustovystihnout ten správný okamžik

využít: approfittare dell'occasione, sfruttare l'occasione, cogliere un'opportunitàvyužít příležitosti

chytit: L'hanno colto sul fatto.Chytili ho při činu.

lapnout: L'hanno colto sul fatto.Lapli ho při činu.

nevolno: Fu colto da malore., Ha avuto un malore.Udělalo se mu (náhle) nevolno.

hřebíček: centrare il problema, cogliere nel segnotrefit/uhodit hřebíček na hlavičku

cogliere: cogliere l'occasione opportunavystihnout vhodný okamžik