Hlavní obsah

centinaio

Podstatné jméno mužsképl. centinaia f.

  1. stovkaa centinaiapo stovkách
  2. centinaia di qc stovky, spousty čeho velké množství

Vyskytuje se v

per: per centoprocent(o)

secolo: secolivěky dlouhá doba

buio: secoli buitemný středověk

cavallo: motore da cento cavallimotor o výkonu sta koní

centesimo: přen. al centesimodo posledního halíře

cento: per centoprocent(o) podíl, setina celku

lume: il secolo dei lumiosvícenství

pezzo: un pezzo da 50 centesimipadesáticentová mince

scommettere: scommettere cento contro unovsadit sto ku jedné

ventesimo: il ventesimo secolodvacáté století

da: un francobollo da 50 centesimiznámka za 50 centů

di: multato di cento europokutovaný částkou sto eur

lungo: lungo il corso dei secolipo staletí

tra: Tra cento metri giri ...Po sto metrech odbočte ....

devatenáctý: l'Ottocento, il diciannovesimo secolodevatenácté století

dvacátý: il ventesimo secolo, il Novecentodvacáté století

sto: per certo, al cento per centona sto procent vědět jistě

stoprocentně: essere sicuro al cento per centobýt si stoprocentně jistý

stovka: qualche centinaio di qcpár stovek čeho

stý: uno su centokaždý stý jeden ze sta

dolar: cento dollari100 dolarů

k, ke, ku: I partecipanti erano intorno a cento.Účastníků bylo ke stu.

konec: verso la fine del secoloke konci století

maximálně: limitato a un massimo dell'ottanta per centoomezený na maximálně osmdesát procent

na: consumo per cento chilometrispotřeba na 100 km

o: libro di cento paginekniha o sto stranách

procento: del cinque per centoo pět procent zvýšit ap.

přelom: sullo scorcio dell'anno/del secolona přelomu roku/století

přenést: Il film vi porterà al decimo secolo.Film vás přenese do desátého století.

vzrůst: I prezzi sono cresciuti del 3 per cento.Ceny vzrostly o 3%.

za: cento chilometri all'orasto kilometrů za hodinu

koruna: non avere nemmeno una lira/un centesimonemít ani korunu

kvítí: Uno ne perdi, cento ne trovi.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

centinaio: centinaiadi qc stovky, spousty čeho velké množství