Hlavní obsah

centinaio

Podstatné jméno mužsképl. centinaia f.

  1. stovkaa centinaiapo stovkách
  2. centinaia di qc stovky, spousty čeho velké množství

Vyskytuje se v

per: per centoprocent(o)

secolo: secolivěky dlouhá doba

buio: secoli buitemný středověk

cavallo: motore da cento cavallimotor o výkonu sta koní

centesimo: přen. al centesimodo posledního halíře

cento: per centoprocent(o) podíl, setina celku

cento: al cento per centostoprocentně, na sto procent, přen. určitě, jistě

cento: il cento per centosto procent

cento: cento voltei přen. stokrát

cento: uno su centojeden ze sta, každý stý v průměru ap.

lume: il secolo dei lumiosvícenství

per: interesse del dieci per centodesetiprocentní úrok

pezzo: un pezzo da 50 centesimipadesáticentová mince

scommettere: scommettere cento contro unovsadit sto ku jedné

secolo: da secolicelé věky

ventesimo: il ventesimo secolodvacáté století

centesimo: přen. Non ho un centesimo in tasca.Nemám ani korunu.

da: un francobollo da 50 centesimiznámka za 50 centů

di: multato di cento europokutovaný částkou sto eur

lungo: lungo il corso dei secolipo staletí

tra: Tra cento metri giri ...Po sto metrech odbočte ....

cavallo: a cavallo di (due secoli)na rozhraní (dvou století), na přelomu (století)

centesimo: přen. Non vale un centesimo.Nestojí to ani za zlámanou grešli.

cento: novantanove (volte) su centoskoro vždycky

cento: una (volta) su centoskoro nikdy

devatenáctý: devatenácté stoletíl'Ottocento, il diciannovesimo secolo

dvacátý: dvacáté stoletíil ventesimo secolo, il Novecento

sto: na sto procent vědět jistěper certo, al cento per cento

stoprocentně: být si stoprocentně jistýessere sicuro al cento per cento

stovka: pár stovek čehoqualche centinaio di qc

stý: každý stý jeden ze stauno su cento

dolar: 100 dolarůcento dollari

k, ke, ku: Účastníků bylo ke stu.I partecipanti erano intorno a cento.

konec: ke konci stoletíverso la fine del secolo

maximálně: omezený na maximálně osmdesát procentlimitato a un massimo dell'ottanta per cento

na: spotřeba na 100 kmconsumo per cento chilometri

o: kniha o sto stranáchlibro di cento pagine

procento: o pět procent zvýšit ap.del cinque per cento

přelom: na přelomu roku/stoletísullo scorcio dell'anno/del secolo

přenést: Film vás přenese do desátého století.Il film vi porterà al decimo secolo.

stovka: stovky lidícentinaia di persone

vzrůst: Ceny vzrostly o 3%.I prezzi sono cresciuti del 3 per cento.

za: sto kilometrů za hodinucento chilometri all'ora

koruna: nemít ani korununon avere nemmeno una lira/un centesimo

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Uno ne perdi, cento ne trovi.

procento: na sto procent jistý ap.al cento per cento