Hlavní obsah

capirsi

Vyskytuje se v

capitare: come capitajakkoli, (nějakou) náhodou

male: capire male q/qcšpatně/nesprávně pochopit koho/co

pro: pro capitena hlavu

pro capite: consumo pro capitespotřeba na hlavu/obyvatele

reddito: reddito pro capitepříjem na hlavu na jednoho obyvatele

cavolo: Non capisce un cavolo.Nerozumí ani ň.

fagiolo: přen. Capiti a fagiolo!Jdeš jak na zavolanou!

mostrare: Mostró di non capire.Dělal, že nerozumí.

o: Hai capito o no?Rozuměl(a) jsi, nebo ne?

perché: Non ho capito perché.Nepochopil jsem proč.

solo: Sei la sola a capirmi.Jsi jediná, kdo mi rozumí.

spesso: Spesso capita che ...Často se stává, že ...

acca: non capire un'accanerozumět ani ň

antifona: přen. capire l'antifonadovtípit se, pochopit (narážku)

mazza: Non capisce una mazza.Nic nechápe.

hlava: a testa, a/per persona, pro capitena hlavu osobu

najevo: far capire a q qcdát komu jasně najevo co

nesprávně: fraintendere, capire male qcnesprávně pochopit co

pochopení: difficile da capirenáročný na pochopení

pochopit: fraintendere, capire male q/qcšpatně pochopit koho/co

rozumět: capirsi, intendersi con qrozumět si s kým i dobře vycházet ap.

často: Non capita molto spesso.To se nestává moc často.

dát: Ha fatto chiaramente capire che ...Dal jasně najevo, že ...

domluvit se: Si fa capire bene in inglese.Domluví se dobře anglicky.

dorozumět se: Si fa capire in cinque lingue.Dorozumí se pěti jazyky.

dovtípit se: Non ha capito l'antifona.Nedovtípil se.

chápat: Capisci?, (Hai) capito?Chápeš (to)?

chápavý: capire le cose al volobýt velmi chápavý

jaksi: Non ho capito la domanda per così dire.Jaksi jsem nerozuměl otázce.

jo: Capisco!A jo! chápu

náhodou: Se ti capita di vederlo...Kdybys ho náhodou viděl...

prokouknout: Ho capito subito chi avevo davanti.Hned jsem prokouknul, co je zač.

stěží: Lo capisco a malapena.Stěží to chápu.

špatně: capire male qcšpatně porozumět čemu

vykládat si: Hai capito male.To si špatně vykládáš.

vyznat se: Ci capisci qualcosa?Vyznáš se v tom?

kloub: riuscire a capire qc, tajemství ap. penetrare in qc: sciogliere il bandolo di qcpřijít čemu na kloub

mít: Ci sono!, Ho capito!Už to mám! vím to

petržel: non capire un acca di qcrozumět čemu jako koza petrželi

žaludek: Capisco che tipo sei.Vidím ti až do žaludku.

capire: Si capisce!Jistě., Samozřejmě, To se rozumí.