Hlavní obsah

capirsi

Vyskytuje se v

capire: Si capisce!Jistě., Samozřejmě, To se rozumí.

capitare: come capitajakkoli, (nějakou) náhodou

capitare: dove capitakamkoli

pro: pro capitena hlavu

pro capite: consumo pro capitespotřeba na hlavu/obyvatele

reddito: reddito pro capitepříjem na hlavu na jednoho obyvatele

capire: Mi capisci?Rozumíš mi?

capire: Non capisco.Nerozumím.

capitare: Se capiti a Roma, telefonami.Pokud se náhodou dostaneš do Říma, zavolej mi.

cavolo: Non capisce un cavolo.Nerozumí ani ň.

fagiolo: přen. Capiti a fagiolo!Jdeš jak na zavolanou!

o: Hai capito o no?Rozuměl(a) jsi, nebo ne?

perché: Non ho capito perché.Nepochopil jsem proč.

solo: Sei la sola a capirmi.Jsi jediná, kdo mi rozumí.

spesso: Spesso capita che ...Často se stává, že ...

mazza: Non capisce una mazza.Nic nechápe.

hlava: na hlavu osobua testa, a/per persona, pro capite

rozumět: rozumět si s kým i dobře vycházet ap.capirsi, intendersi con q

často: To se nestává moc často.Non capita molto spesso.

dovtípit se: Nedovtípil se.Non ha capito l'antifona.

chápat: Chápeš (to)?Capisci?, (Hai) capito?

chápat: Už chápu.Capisco., Ho capito.

chápat: Nechápu.Non capisco.

jaksi: Jaksi jsem nerozuměl otázce.Non ho capito la domanda per così dire.

jo: A jo! chápuCapisco!

náhodou: Kdybys ho náhodou viděl...Se ti capita di vederlo...

prokouknout: Hned jsem prokouknul, co je zač.Ho capito subito chi avevo davanti.

rozumět: Nerozumím.Non capisco.

stěží: Stěží to chápu.Lo capisco a malapena.

vykládat si: To si špatně vykládáš.Hai capito male.

vyznat se: Vyznáš se v tom?Ci capisci qualcosa?

mít: Už to mám! vím toCi sono!, Ho capito!

žaludek: Vidím ti až do žaludku.Capisco che tipo sei.