Hlavní obsah

umět

Vyskytuje se v

dupnout si: savoir se montrerumět si dupnout

prohrávat: être bon/mauvais perdantumět/neumět prohrávat

který: Elle a chanté toutes les chansons qu'elle connaissait.Zazpívala všechny písně, které uměla.

otáčet se: s'y connaîtreumět se otáčet

plavat: savoir nagerumět plavat

bruslit: savoir bien se débrouillerhovor., expr. umět v tom dobře bruslit

dobře: avoir de la conversationumět dobře mluvit

chodit: Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.Umí v tom chodit.

mrskat: connaître qqch sur le bout des doigtsumět co, jako když bičem mrská

otčenáš: savoir qqch comme son Paterumět co jako otčenáš

počítat: Elle fait la sainte nitouche.Tváří se, že neumí do pěti počítat.

prodat se: savoir se vendreumět se prodat

conseil: être de bon conseilumět dobře (po)radit

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

merle: siffler comme un merle(umět) dobře pískat

usage: avoir l'usage du mondeumět se chovat ve společnosti

vivre: savoir vivreumět se chovat ve společnosti

entregent: manquer d'entregentneumět se chovat

exprimer: savoir s'exprimer en plusieurs languesumět hovořit několika jazyky

faire: hovor. savoir y faireumět v tom chodit, vyznat se v tlačenici

polonais: connaître le polonaisumět polsky

savoir: Il ne sait pas l'orthographe.Neumí pravopis.

cuillère: être né avec une cuillère d'argent dans la boucheumět se narodit, být z bohaté rodiny

étaler: hovor. étaler sa marchandiseumět se prodat

langue: ne pas savoir tenir sa langueneumět držet jazyk za zuby

umět: être de bon conseilumět dobře (po)radit