Hlavní obsah

turne [tyʀn]

Vyskytuje se v

dos: tourner le dosà qqn/qqch otočit se ke komu/čemu zády i přen.

tourner: se tournerotočit se v posteli, z druhé strany ap., vers qqn/qqch obrátit se k publiku ap.

après: Tournez à gauche après le pont.Za mostem zahněte doleva.

bar: faire la tournée des barsvymetat bary

court: tourner courtrychle se otočit, náhle změnit směr, změnit téma, stočit/obrátit řeč na něco jiného

désavantage: tourner au désavantage de qqnobrátit v čí neprospěch

jaune: tourner au jaunežloutnout

ridicule: tourner qqn en ridiculezesměšnit koho

tournée: tournée des boîtes de nuittah po diskotékách

chance: La chance a tourné.Karta se obrátila., Štěstí se obrátilo.

grand-duc: faire la tournée des grands-ducs= vyrazit na tah do luxusních podniků

lion: tourner comme un lion en cagepřecházet jako tygr v kleci

page: tourner la pageotočit stránku

pot: tourner autour du potchodit kolem jako kočka okolo horké kaše

toupie: tourner comme une toupietočit se jako káča

vent: tourner à tous les ventsbýt kam vítr, tam plášť

vinaigre: tourner au vinaigreobracet se k horšímu

formát: film tourné en 16 millimètresfilm točený na 16 mm formát

koncertní: salle/tournée de concertkoncertní síň/turné

nakládačka: recevoir une tournéedostat nakládačku

otáčet: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotáčet proti směru hodinových ručiček

otočit: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotočit proti směru hodinových ručiček

plést: tourner la tête à qqnplést komu hlavu

ručička: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotočit proti směru hodinových ručiček

scestí: mal tourner, s'engager dans la mauvaise voiedostat se na scestí

stránka: avoir l'esprit mal/bien tournévidět vše z horší/lepší stránky

točitý: escalier tournanttočité schodiště

úsilí: tourner ses efforts vers qqchzaměřit své úsilí na co

zlé: prendre/tourner qqch en mal/mauvaise partvykládat si ve zlém co

doleva: Tournez à gauche.Zahněte doleva.

doprava: Tournez à droite.Odbočte doprava.

nalevo: Prenez/Allez/Tournez à gauche.Jděte nalevo.

napravo: Tournez/Allez à droite.Odbočte/Jděte napravo.

odbočit: tourner à gauche/droiteodbočit doleva/doprava

točit se: J'ai la tête qui tourne.Točí se mi hlava.

videoklip: tourner le clip de la chansonnatočit videoklip k písni

vlevo: tourner à gauchezahnout vlevo

zabočit: tourner à gauche/droitezabočit vlevo/vpravo

dobře: tourner ronddobře fungovat o motoru ap.

chodit: tourner autour du potchodit okolo jako kočka kolem horké kaše

karta: La chance a tourné.Karta se obrátila. situace se změnila

kaše: tourner autour du potchodit okolo jako kočka kolem horké kaše

korouhvička: tourner comme une toupietočit se jako korouhvička (ve větru)

něco: Ça ne tourne pas rond.Něco tady nehraje.

obracet: tourner de l'œilobracet oči v sloup

obrátit: tourner la pageobrátit list

obrátit se: La chance a tourné.Karta se obrátila.

otočit se: tourner le dos à qqn/qqchotočit se ke komu/čemu zády

plášť: Il tourne à tout vent., C'est une girouette.Je kam vítr, tam plášť.

poplést: faire tourner la tête de qqn, entêter qqnpoplést komu hlavu

tygr: tourner comme un ours en cagepřecházet jako tygr v kleci

záda: tourner casaqueukázat záda

zatočit se: Tout a tourné autour de lui.Všechno se s ním zatočilo.

dérision: tourner qqn/qqch en dérisionzesměšnit koho/co