Hlavní obsah

echo

Podstatné jméno, rod střední

  1. hovor.(znamení) soplo m, chivatada f, toque mdát komu echodar un toque a algn
  2. kniž.(ozvěna) eco m, resonancia f

Vyskytuje se v

agua: echar el agua(po)křtít

cabo: echar un cabo a algnpomoci v úzkých komu, nenechat na holičkách koho

calle: echar a la calle a algnvyhodit na dlažbu koho, dát padáka komu z práce

falta: echar en faltapostrádat

humo: echar humozuřit

mano: echar una manopomoci

margarita: echar margaritas a los puercosházet perly sviním

menos: echar de menos(a) alg(n) postrádat koho/co, být smutno po kom/čem

mundo: echar al mundorodit, přivést na svět dítě

resto: echar el restovydat ze sebe všechno, para alg udělat všechno pro co

ancla: echar anclasspustit kotvy

brote: echar brotesrašit, vyhánět pupeny, obrážet

cabezada: hovor. echar una cabezadadát si dvacet, zdřímnout si

carta: echar las cartasvykládat karty, věštit z karet

chispa: echar chispasjiskřit, probíjet zásuvka ap.

cierre: echar el cierrezavřít obchod odpoledne ap.

cimiento: echar/poner los cimientospoložit základy

correr: echar(se) a correrrozběhnout se

culpa: echar la culpa de alg a algnshazovat/svalovat vinu za co na koho

echado: echado atrászakloněný

echado: echado adelantepředkloněný

fango: echar fango a algnházet špínu na koho

flor: echar floresskládat komplimenty

llave: echar la llavezamknout

piropo: echar piroposlichotit, skládat poklony

rapapolvo: echar un (buen) rapapolvo a algn(řádně) vynadat, dát kartáč komu, zdrbat, sjet koho

responso: echar un responso a algnvynadat komu

siesta: dormir/echarse la siestazdřímnout si/odpočinout si po obědě

basura: echar/tirar a la basura(vy)hodit (do smetí)

chisguete: echar un chisguete de algdát si kapku čeho vína ap.

cuerno: echar los cuernosshodit parohy

gasolina: echar gasolinadoplnit benzín

lado: echarse/hacerse a un ladouhnout na stranu

peste: echar pestes de alg(n)nadávat, láteřit na koho/co

reto: echar retosvyhrožovat

vistazo: dar/echar un vistazo a algpodívat se zběžně na co, přelétnout (pohledem) co

bartola: echarse/tumbarse a la bartoladát si pohov nic nedělat

dávat: dávat v televiziponer/echar/dar en la televisión, televisar

kletba: svolávat kletby na kohoechar maldiciones a algn

náhoda: ponechat náhodědejar a la suerte, echar a cara o cruz

nazmar: přijít nazmardesperdiciarse, malgastarse, echarse a perder

posypat: posypat cukrem coechar azúcar sobre alg, lehce nevar alg

pustit se: pustit se do jídlaempezar/ponerse a comer, přen., hovor. echar un diente

ruka: podat komu pomocnou rukuechar la mano a algn

sypat: sypat (zrní) slepicímechar (grano) a las gallinas

tady: být (už) tadyecharse encima, estar a la vuelta de esquina

vykládat: vykládat komu karty předpovídat z nich budoucnostechar/tirar las cartas a algn

vyložit: vyložit komu karty předpovědět z nich budoucnostechar/tirar las cartas a algn

dávat: Co dnes dávají?¿Qué echan hoy?

hodit: hodit dopis do schránkyechar la carta en el buzón

chybět: Chybíš mi.Te echo de menos.

loterie: vsadit do loterieechar a la lotería

padák: dát panáka komudespedir, echar a algn

palivo: doplnit palivoechar combustible, repostar

postrádat: Budeme tě postrádat.Te echaremos de menos.

rozpoutat: rozpoutat hádkuprovocar una riña, hovor. echar a rodar los bolos

růst: růst břicho komu tloustnout ap.crecer la barriga a algn, hovor. tener/echar tripa algn

scházet: Scházíš mi.Te echo de menos.

siesta: dát si siestu zdřímnout si po oběděechar(se) una siesta, dormir la siesta

stýskat se: Stýská se mi po tobě.Te echo de menos.

svalit: svalit vinu na kohoechar la culpa, inculpar a algn

útěk: dát se na útěkecharse a correr

vyhazov: dostat vyhazovser echado

vyhazovat: vyhazovat z práceechar a la calle

vyhodit: vyhodit na ulici ze zaměstnání, bytu ap.echar a la calle

bedra: vložit na čí bedraechar sobre las espaldas de algn

bedra: vzít si na bedra zodpovědnost ap.echarse al hombro

flinta: házet flintu do žita vzdávat seechar la soga tras el caldero

hrob: mlčet jako hrobechar una losa encima

k, ke, ku: vzít si k srdci cono echar en saco roto alg

kobereček: zavolat na kobereček kohoechar las bulas a algn

krk: hodit koho/co komu na krkechar alg(n) sobre la espalda de algn, endosar (a) alg(n) a algn

mrtvola: jít přes mrtvoly k cíliechar por la calle de en medio

oheň: hrát si/zahrávat si s ohněmjugar con fuego, echar leña al fuego

perla: expr. házet perly svinímechar margaritas/perlas a los cerdos/puercos

pomocný: podat komu pomocnou rukuechar la mano a algn

přednáška: udělat komu přednáškudar/echar a algn una charla

síra: dštít oheň a síruechar pestes/maldiciones

sůl: přisypávat sůl do rányechar sal en la herida (abierta)

svině: házet perly svinímechar margaritas a los cerdos

šavle: hovor., expr. hodit šavli zvracetechar (hasta) las entrañas, echar la pota, potar

tlouct: expr. tlouct špačky dřímatdar cabezadas, echar una cabezada

ulice: vyhodit na uliciechar a la calle

uzda: držet na uzdě koho/coechar el freno (a) alg(n), tirar de la rienda

vyjít: vyjít naprázdno nemít užitekno echarse algn nada en el bolsillo

vyrazit si: vyrazit si z kopýtkaechar una cana al aire