Hlavní obsah

bajar

Vyskytuje se v

cabeza: sklopit hlavu zastydět se, stáhnout ocas ustoupit ve sporu ap.bajar la cabeza

cerviz: ante algn sklonit se před kýmagachar/bajar/doblar la cerviz

concepto: za žádných okolností, v žádném případě, za žádnou cenubajo ningún concepto

humo: srazit hřebínek komubajar los humos a algn

telón: ukončit cobajar el telón de alg

bajo: nízkotučný jogurt ap.bajo en grasa

brazo: pod pažíbajo el brazo

caer: klesnout morálně ap.caer bajo

cámara: horní/dolní sněmovnaCámara alta/baja

clase: nižší/střední/vyšší třídaclase baja/media/alta

condición: pod podmínkou, žecon/bajo la condición de que, a condición de que

cubierto: krytý, ve skrýši, chráněnýa/bajo cubierto

discreción: důvěrněbajo discreción

hora: zlé chvílehoras bajas

maternidad: mateřská dovolenábaja por/de maternidad

pena: pod trestem čehobajo/so pena de alg

planta: přízemíplanta baja

pretexto: v žádném případěbajo ningún pretexto

ralea: špatný, zlýde baja/mala ralea

temporada: hlavní sezona/období mimo sezonutemporada alta/baja

tierra: nížinatierras bajas

voz: nahlas/potichuen voz alta/baja

autobús: vystoupit z autobusubajar(se) del autobús

bajar: sejít ze schodů, jít dolů po schodechbajar la escalera

custodia: ve vazběbajo custodia

volumen: ztlumit/zesílit zvukbajar/subir el volumen

férula: v područí, pod nadvládoubajo la férula

aerolinie: nízkonákladové aerolinieaerolíneas de bajo coste

dočasný: dočasná neschopnostbaja temporal

dovolená: mateřská dovolenábaja por maternidad, licencia de maternidad

hluboký: hud. hluboký tóntono bajo

jet: jet dolůbajar, descender

mateřský: mateřská dovolenábaja por maternidad, licencia de maternidad

mluvit: mluvit potichuhablar en voz baja

napětí: nízké/vysoké napětíbaja/alta tensión

neschopnost: dočasná neschopnostbaja temporal

nízký: elektr. nízké napětíbaja tensión , bajo voltaje

obojí: círk. přijímání pod obojícomunión bajo las dos especies

obsah: med. nízký obsah cukru v krvibajo nivel del azúcar en la sangre, hipoglucemia

pás: nízký pastalle bajo

plachta: svinout plachtybajar/arriar las velas

pod, pode: Pod podmínkou, že ...Bajo/Con la condición de (que) ...

pohrůžka: pod pohrůžkou (násilí)bajo la amenaza (de violencia)

pozdní: hist. Pozdní říšeBajo Imperio

propuštění: propuštění na kaucilibertad bajo fianza

přísaha: pod přísahoubajo juramento

rodičovský: rodičovská dovolenábaja por maternidad/paternidad

sklánět: sklánět hlavubajar la cabeza, poníženě humillar la cabeza

sklonit: sklonit hlavubajar la cabeza, poklonit se ap. humillar la cabeza

sněmovna: horní/dolní sněmovnacámara alta/baja

spustit: spustit oponubajar el telón

svědectví: svědectví pod přísahoutestimonio bajo juramento

taxametr: zapnout taxametrbajar la bandera, poner el taxímetro

velení: pod velením kohobajo el mando de algn

vokál: středové/vysoké/nízké vokályvocales medias/altas/bajas

výpověď: výpověď pod přísahoudeclaración bajo juramento

vypovídat: vypovídat pod přísahoudeclarar bajo juramento

výstřih: hluboký výstřihescote bajo/de vértigo

záštita: pod záštitou koho/čehobajo el patrocinio de alg(n), al amparo de alg(n)

autobus: nastoupit do autobusu/vystoupit z autobussubir al autobús/bajar del autobús

císař: za císaře Karla V.bajo el imperio de Carlos V

dolní: polit. dolní sněmovnacámara baja

dolů: jít dolů po schodechbajar la escalera

hlas: tichým hlasema media voz/en voz baja

jméno: pod falešným jménembajo un nombre falso

kontrola: být pod čí kontrolouestar bajo el control de algn

mráz: 15 stupňů mrazu15 grados bajo cero

období: období mimo sezónutemporada baja

odliv: Je odliv.La marea está bajando.

okolnost: za těchto okolnostíbajo estas circunstancias

panování: za panování Karla IV.bajo el reinado de Carlos IV

paže: nést pod pažíllevar bajo el brazo

podmínka: pod podmínkou, žecon/bajo la condición de que

polohlas: mluvit polohlasemhablar en voz baja

přízemí: v přízemíen la planta baja

řízení: řízení pod vlivem alkoholuconducción bajo los efectos del alcohol

sejít: sejít ze schodůbajar la escalera

sklopit: sklopit oči/zrakbajar la mirada

spouštět: spouštět oponubajar el telón

stáhnout: stáhnout roletybajar las persianas

sundat: sundat kočku ze stromubajar al gato del árbol

svrchu: svrchu dolů prohlédnout si co ap.de arriba abajo, de alto a bajo

úsporný: úsporná žárovkabombilla de bajo consumo

vazba: ve vazběbajo custodia

vliv: dělat co pod vlivem koho/čehohacer alg bajo la influencia de alg(n)

vystupovat: Nevystupovat.No bajar.

z, ze: vystoupit z vlakubajar(se) del tren

baja: a algn dát neschopenku komudar de baja