Hlavní obsah

takový

Vyskytuje se v

jako: jako takovýкак таково́й, взя́тый сам по себе́

co: Co (se) pamatuju, byl vždycky takový.Наско́лько я по́мню, он всегда́ был тако́й.

případ: v takovém případěв тако́м слу́чае

žertovat: O takových věcech se nežertuje.Таки́ми веща́ми не шу́тят.

ani: ani takový, ani makovýни то ни сё

jaký: Jaký pán, takový krám.Како́в поп, тако́в и прихо́д.

krám: jaký pán, takový krámкако́в поп, тако́в и прихо́д

pán: Jaký pán, takový krám.Како́в поп, тако́в и прихо́д.

тако́в: Таково́ о́бщее мне́ние.Takový je (vše)obecný názor.

тра́титься: Заче́м вы так тра́титесь?Proč si děláte takovou škodu?

горшо́к: По горшку́ и покры́шка.Jaký pán, takový krám.

поп: Како́в поп, тако́в и прихо́д.Jaký pán, takový krám.

телёнок: как телёнок ктоjako tele, takové telátko