Hlavní obsah

takový

Vyskytuje se v

jako: jako takovýкак таково́й, взя́тый сам по себе́

patřit: Takové otázky sem nepatří.Сюда́ не отно́сятся таки́е вопро́сы.

případ: v takovém případěв тако́м слу́чае

žertovat: O takových věcech se nežertuje.Таки́ми веща́ми не шу́тят.

ani: ani takový, ani makovýни то ни сё

jaký: Jaký pán, takový krám.Како́в поп, тако́в и прихо́д.

krám: jaký pán, takový krámкако́в поп, тако́в и прихо́д

pán: Jaký pán, takový krám.Како́в поп, тако́в и прихо́д.

тако́в: Takový je (vše)obecný názor.Таково́ о́бщее мне́ние.

тра́титься: Proč si děláte takovou škodu?Заче́м вы так тра́титесь?

горшо́к: Jaký pán, takový krám.По горшку́ и покры́шка.

поп: Jaký pán, takový krám.Како́в поп, тако́в и прихо́д.

телёнок: jako tele, takové telátkoкак телёнок кто

takový: Nic takového jsem nečekal.Ничего́ подо́бного я не ожида́л.