Hlavní obsah

takový

Vyskytuje se v

jako: как таково́й, взя́тый сам по себе́jako takový

patřit: Сюда́ не отно́сятся таки́е вопро́сы.Takové otázky sem nepatří.

případ: в тако́м слу́чаеv takovém případě

žertovat: Таки́ми веща́ми не шу́тят.O takových věcech se nežertuje.

ani: ни то ни сёani takový, ani makový

jaký: Како́в поп, тако́в и прихо́д.Jaký pán, takový krám.

krám: како́в поп, тако́в и прихо́дjaký pán, takový krám

pán: Како́в поп, тако́в и прихо́д.Jaký pán, takový krám.

тако́в: Таково́ о́бщее мне́ние.Takový je (vše)obecný názor.

тра́титься: Заче́м вы так тра́титесь?Proč si děláte takovou škodu?

горшо́к: По горшку́ и покры́шка.Jaký pán, takový krám.

поп: Како́в поп, тако́в и прихо́д.Jaký pán, takový krám.

телёнок: как телёнок ктоjako tele, takové telátko

takový: Ничего́ подо́бного я не ожида́л.Nic takového jsem nečekal.