Hlavní obsah

žito

Vyskytuje se v

dluh: žít na dluhжить в долг

pokoj: žít v míru a pokojiжить в ми́ре и поко́е

domácnost: žít ve společné domácnostiжить одно́й семьёй

hojnost: žít v hojnostiжить в изоби́лии

ilegalita: žít v ilegalitěжить на нелега́льном положе́нии

luxus: žít v luxusuжить в ро́скоши

osaměle: žít osaměleжить обосо́бленно, вести́ одино́кую жизнь

poustevník: žít jako poustevníkжить отше́льником

sen: žít jako ve snuжить как во сне

ústraní: žít v ústraníжить в уедине́нии

vesele: žít veseleвести́ весёлый о́браз жи́зни

zapít: zapít žalзали́ть го́ре

zdravě: zdravě žítжить здоро́во

čtyři: žít mezi čtyřmi zdmiжить в одино́честве

flinta: hodit flintu do žitaсложи́ть ору́жие

hromádka: žít na hromádce s kýmсожи́тельствовать с кем

poměr: žít si nad poměryжить не по сре́дствам

účet: žít na cizí účetжить за чужо́й счёт

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.С волка́ми жить, по-во́лчьи выть.

z, ze: žít z ruky do ústперебива́ться с хле́ба на квас

žito: hodit flintu do žita vzdát seсложи́ть ору́жие, опуска́ть ру́ки

вы́пить: zapít žalвы́пить с го́ря

долг: žít na dluhжить в долг

нараспа́шку: žít nevázaným životem жить нараспа́шку

вдали́: žít daleko od příbuznýchжить вдали́ от родны́х

вдвоём: žít ve dvouжить вдвоём

врозь: Manželé se rozešli a žijí odděleně.Супру́ги разошли́сь и живу́т врозь.

го́род: žít na předměstíжить за́ городом

жить: žít na cizí účetжить за чужо́й счёт

как: Jak se máte?, Jak se vám žije?Как (вы) пожива́ете?

незави́симо: samostatně žítжить незави́симо

оди́н: Žije sám.Он живёт оди́н.

одино́чка: žít osaměleжить одино́чкой

под: žít v okolí Moskvyжить под Москво́й

спарта́нец: žít jako spartánжить спарта́нцем

чуде́сно: Žít je nádherné!Жить так чуде́сно!

ба́рин: žít si jako milostpánжить ба́рином

одино́ко: žít samotářskyжить одино́ко

перебива́ться: žít z ruky do ústс хле́ба на квас перебива́ться

све́чка: pálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychleжечь све́чку с обо́их концо́в

сыр: mít se jako prase v žitě, žít si jako v bavlnceкак сыр в ма́сле ката́ться

žít: ať žijesvoboda ap. да здра́вствует