Hlavní obsah

verkaufen

Vyskytuje se v

verkaufen: prodávat se, jít na odbytsich verkaufen

bar: prodej jen za hotovéVerkauf nur gegen bar

literweise: prodávat jen po litrechnur literweise verkaufen

meterweise: prodávat látku na metryden Stoff meterweise verkaufen

mitsamt: prodat byt včetně zařízenídie Wohnung mitsamt den Möbeln verkaufen

um: prodat za 200 eurum 200 Euro verkaufen

Wert: prodat co (hluboko) pod cenouetw. (weit) unter Wert verkaufen

feudal: prodávat feudální půdufeudales Land verkaufen

Schaden: prodávat se ztrátoumit Schaden verkaufen

pod, pode: prodávat co pod cenouetw. unter (dem) Preis verkaufen

podomní: podomní prodejVerkauf an der Tür

prodej: být na prodejzum Verkauf sein

hlupák: dělat z koho hlupákaj-n für dumm verkaufen

jarmark: prodávat co na jarmarkuetw. auf dem Jahrmarkt verkaufen

kompletní: prodat kompletní sbírku obrazůeine komplette Bildersammlung verkaufen

kusově: Zboží prodáváme i kusově.Die Ware verkaufen wir auch stückweise.

oprávněný: oprávněný k prodejiberechtigt zum Verkauf

otroctví: prodat koho do otroctvíj-n in die Sklaverei verkaufen

prodat: prodat co levně/drahoetw. billig/teuer verkaufen

prodávat: Tohle zboží se dobře prodává.Diese Ware verkauft sich gut.

váha: prodávat co na váhuetw. nach Gewicht verkaufen

cena: prodat co pod cenouetw. unter dem Preis verkaufen

dumm: dělat si blázny, dělat blázna z kohoj-n für dumm verkaufen