Hlavní obsah

passen

Vyskytuje se v

Faust: hodit se ke komu/čemu jako pěst na okozu j-m/etw. wie die Faust aufs Auge passen

Kram: hodit se komu do krámuj-m in den Kram passen

Rahmen: být mimo rámec, nebýt v norměnicht in den Rahmen passen

aufpassen: Dohlédni pořádně na svou sestru!Pass gut auf deine Schwester auf!

eins: Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.

fallen: Dávej pozor, nespadni!Pass auf, fall nicht!

passen: Ta kravata se k tomu saku nehodí.Die Krawatte passt nicht zum Sakko.

Schema: nehodit se do žádného schématunicht ins Schema passen

jít: Barvy jdou k sobě.Die Farben passen zusammen.

ladit: Kabelka jí ladí k šatům.Die Handtasche passt ihr zum Kleid.

napříště: Napříště si dej pozor!Nächstes Mal pass auf!

pasovat: Pasují k sobě.Sie passen zusammen.

pozor: Dávej na sebe pozor!Pass auf dich auf!, Gib auf dich Acht!

přelít: Nedával pozor a přelil.Er passte nicht auf und hat es verschüttet.

umazat se: Pozor, umažeš se.Pass auf, du wirst schmutzig!

vlézt: Nevleze (se) do šatů.Sie passt in das Kleid nicht mehr hinein.

vlézt se: Ty se sem nevlezeš.Du passt nicht hinein.

vpravit se: Už se nevpraví do šatů.Sie passt nicht mehr in das Kleid hinein.

vyhovovat: Pátek by vám vyhovoval?Würde Ihnen Freitag passen?

vyvléct se: Pozor, vyvléká se ti nit.Pass auf, das Garn fädelt sich aus.

pěst: být jako pěst na okowie die Faust aufs Auge passen