Hlavní obsah

nejmenší

Vyskytuje se v

malý: malé písmenoder Kleinbuchstabe

stydký: malé/velké stydké pyskykleine/große Schamlippen

vápno: sport. malé vápnoder Torraum

doušek: pít malými douškyin kleinen Schlucken trinken

důvěřivý: důvěřivý jako malé dítěvertrauensselig/gläubig wie ein Kind

menší: menší než kdo/cokleiner als j./etw.

míjet: Rychlík míjí malé stanice.Der Schnellzug fährt an kleinen Stationen vorbei.

nemalý: nemalý rozsahnicht geringer Umfang

nemohoucí: cítit se malý a nemohoucísich klein und machtlos fühlen

obměna: Platí to s malou obměnou.Das gilt nur mit kleiner Abänderung.

oslava: malá rodinná oslavaeine kleine Familienfeier

písmeno: velké/malé písmenoder Kleinbuchstabe/Großbuchstabe

pozornost: přijmout malou pozornost od kohoeine kleine Aufmerksamkeit von j-m annehmen

proti: Je proti ní malý.Er ist klein gegen sie.

prsa: Měla malá prsa.Sie hatte kleine Brüste.

rafička: velká/malá rafičkader große/kleine Zeiger

rošáda: malá/velká rošádakleine/große Rochade

rozladit se: Při sebemenším neúspěchu se rozladí.Beim kleinsten Misserfolg wird er verstimmt.

směnit: směnit menší byt za většíeine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschen

věnovat: Kniha je věnována nejmenším čtenářům.Das Buch ist den kleinsten Lesern gewidmet.

vhodný: kniha vhodná pro malé dětiein für kleine Kinder geeignetes Buch

vzrůst: člověk malého vzrůstuein Mensch von kleiner Gestalt

zavděk: Vzal zavděk i menším bytem.Er nahm auch mit einer kleineren Wohnung vorlieb.

děcko: jednat s kým jako s malým děckemj-n wie ein kleines Kind behandeln

odpor: jít cestou nejmenšího odporuden Weg des geringsten Widerstandes gehen

zvolit: zvolit cestu nejmenšího odporuden Weg des geringsten Widerstandes gehen