Hlavní obsah

lékař

Vyskytuje se v

dětský: dětský lékařder Kinderarzt

oční: oční lékařder Augenarzt

odborný: odborný pracovník/lékařder Facharbeiter/Facharzt

praktický: praktický lékařpraktischer Arzt

venkovský: venkovský lékařder Landarzt

závodní: závodní lékařder Betriebsarzt

ženský: ženský lékařder Frauenarzt

doběhnout: doběhnout si k lékařibeim Arzt vorbeigehen

dojít: dojít pro lékaředen Arzt holen

jako: některé profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt

jít: jít pro lékaředen Arzt holen

lačný: jít k lékaři lačnýnüchtern zum Arzt gehen

místo: Místo do školy šel k lékaři.Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.

porada: porada s lékařem/s odborníkemdie Konsultation mit einem Arzt/Fachmann

praktikující: praktikující lékařpraktizierender Arzt

prohmatat: Lékař mu prohmatal břicho.Der Arzt betastete seinen Bauch.

přivést: přivést lékařeeinen Arzt holen

přivolat: přivolat lékaředen Arzt holen

spolykat: spolykat lékařem předepsané tabletyvom Arzt verschriebene Tabletten schlucken

u: u lékařebeim Arzt

úsilí: přes všechno úsilí lékařůtrotz aller Bemühungen der Ärzte

vyhlášený: vyhlášený lékař/hudebníkein berühmter Arzt/Musiker

vyléčit: Lékař vyléčil pacienta za pět týdnů.Der Arzt heilte den Patienten in fünf Wochen (aus).

konsultieren: poradit se s lékařemeinen Arzt konsultieren

anordnen: Lékař striktně nařídil klid na lůžku.Der Arzt ordnete strenge Bettruhe an.

Arzt: dojít pro lékaředen Arzt holen

begeben: svěřit se do rukou lékařůsich in die Hände der Ärzte begeben

empfehlen: Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?

Empfehlung: Na doporučení svého lékaře jede k moři.Er fährt auf Empfehlung seines Arztes ans Meer.

hineinbitten: Lékař pozval pacienta dále.Der Arzt bat den Patienten hinein.

müssen: Musím ještě k lékaři.Ich muss noch zum Arzt.

Ruhestand: lékař v důchoduArzt im Ruhestand

spritzen: Lékař mu dal injekci.Der Arzt hat ihn gespritzt.

verbinden: spojit návštěvu lékaře s nákupemden Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbinden

vorbeigehen: stavit se u lékaře/domabeim Arzt/zu Hause vorbeigehen

lékař: zubní lékařder Zahnarzt