Hlavní obsah

begeben

Slovesobegibt, a, e

  1. sich begeben úř.odebrat se domů ap.sich in Gefahr begebendostat se do nebezpečísich in die Hände der Ärzte begebensvěřit se do rukou lékařů
  2. sich begeben kniž.an etw. Akk pustit se, dát se do čeho do práce ap.
  3. sich begeben kniž.zříci se, vzdát se výhod ap.
  4. sich begeben kniž.udát se, přihodit se neštěstí ap.

Vyskytuje se v

Glatteis: pustit se na tenký ledsich aufs Glatteis begeben

zur: uložit se ke spánkusich zur Ruhe begeben

begabt: Na to není talentovaná.Dafür ist sie nicht begabt.

organisatorisch: být organizačně nadanýorganisatorisch begabt sein

načít: načít nový úkolsich an die neue Aufgabe begeben

obchůzka: vydat se na obchůzkusich auf Streife begeben

cesta: dát se na cestudie Reise antreten, sich auf Reisen begeben

vlézt: vlézt do chomoutusich ins Ehejoch begeben

begeben: odebrat se domů ap.sich begeben