Hlavní obsah

odborný

Přídavné jméno

  • Fach-, fachlichling. odborný stylder Fachstillodborný pracovník/lékařder Facharbeiter/Facharzt

Vyskytuje se v

hantýrka: der Fachjargonodborná hantýrka

literatura: die Fachliteraturodborná literatura

neodborný: die Laienöffentlichkeitneodborná veřejnost

vzdělávání: die Fachausbildungodborné vzdělávání

název: die Fachbezeichnungodborný název

termín: einen Fachausdruck verwendenpoužít odborný termín

ausbilden: j-n zum Facharbeiter ausbilden(vy)školit koho na odborného pracovníka

Urteil: ein fachmännisches Urteil über j-n/etw. abgebenvydat odborný posudek o kom/čem

einesteils: Dort waren einesteils Fachbücher, andernteils Romane und Kinderbücher.Byly tam jednak odborné knihy, jednak romány a dětské knížky.

odborný: der Fachstillling. odborný styl