Hlavní obsah

vyzvednout

Vyskytuje se v

nádraží: vyzvednout koho na nádražívenire a prendere q alla stazione

evidenza: mettere qc in evidenzaupozornit na co, zdůraznit, vyzdvihnout, zvýraznit co

passare: passare a prendere q(za)stavit se pro, vyzvednout koho

prendere: prendere i bagagli alla stazionevyzvednout zavazadla z nádraží

rilievo: mettere qc in rilievovyzdvihnout, zdůraznit co

venire: venire a prendere q/qcpřijít/(přijet) pro/vyzvednout koho/co

vincita: raccogliere la vincitavyzvednout si výhru