Hlavní obsah

nečekaný

Vyskytuje se v

nechat: nechat koho čekatfar aspettare q

rodina: čekat rodinuaspettare un bambino

dole: Čekám na tebe dole.Ti aspetto giù., Ti aspetto di sotto.

mít: Měl jsi to čekat!Dovevi aspettartelo!

než: Než tam hodinu čekat ...Piuttosto che aspettare lì un'ora ...

příhodný: čekat na příhodný okamžikaspettare il momento opportuno/giusto

uvnitř: Čeká uvnitř.Aspetta dentro.

věčnost: Čekám tady (celou) věčnost.Ci aspetto un'eternità.

agguato: čekat/číhat v zálozestare in agguato

anticamera: čekat na přijetífare anticamera

aspettare: nechat koho čekatfar aspettare q

attesa: čekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotnáessere in attesa di qc

bambino: čekat dítěaspettare un bambino

calcio: (nečekaný) kopanec od života ap., nečekaný útokcalcio dell'asino

coda: čekat/stát ve frontěfare la coda

eternità: čekat celou věčnosthovor. aspettare un'eternità

previsto: více než se čekalooltre il previsto

aspettarsi: To jsem nečekal.Non me l'aspettavo.

comparsa: Nikdo nečekal, že se objeví.Nessuno aspettava la sua comparsa.

immaginare: To se dalo čekat.C'era da immaginarselo.

oltre: Čekám na něho víc/déle než hodinu.È oltre un'ora che lo aspetto.

ora: Čekám ho každou chvíli.Lo aspetto di ora in ora.

parecchio: Čekáš dlouho?È parecchio che aspetti?

prevedere: To se dalo čekat!Era da prevedere!

desiderare: dělat se vzácným, dá(va)t na sebe čekat, nechat se prosit odmítat pozvání ap.farsi desiderare

sfidare: No samozřejmě!, To se dalo čekat!Sfido (io)!

sospirare: nechat koho čekat na co, nedopřá(va)t komu čeho, odepírat komu cofar sospirare qc a q

čekat: nechat koho čekatfare aspettare q