Hlavní obsah

nečekaný

Vyskytuje se v

nechat: nechat koho čekatfar aspettare q

rodina: čekat rodinuaspettare un bambino

dole: Čekám na tebe dole.Ti aspetto giù., Ti aspetto di sotto.

mít: Měl jsi to čekat!Dovevi aspettartelo!

než: Než tam hodinu čekat ...Piuttosto che aspettare lì un'ora ...

příhodný: čekat na příhodný okamžikaspettare il momento opportuno/giusto

uvnitř: Čeká uvnitř.Aspetta dentro.

věčnost: Čekám tady (celou) věčnost.Ci aspetto un'eternità.

čekat: nechat koho čekatfare aspettare q