Hlavní obsah

dům

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (obydlí) casa f(budova též) edificio m(samostatný) rodinný důmcasa (unifamiliare)Bílý důmla Casa Biancaveřejný dům nevěstineccasa chiusa, casa di tolleranza, hovor. casino mobchodní důmgrande magazzinobankovní domycase bancarie
  2. (domov) casa futéct z domuscappare di casa

Vyskytuje se v

azylový: azylový důmcentro di accoglienza

činžovní: činžovní důmcaseggiato , casamento

donáška: donáška do domuconsegna a domicilio

doručení: doručení (až) do domuconsegna a domicilio

hrázděný: hrázděný důmcasa a graticcio

klíč: klíč od domuchiave di casa

kulturní: kulturní dům/střediskocentro culturale

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.Prima di tutto andrò a casa.

obchodní: obchodní důmgrande magazzino

panelový: panelový důmcasa popolare, hl. nevzhledný casermone

paní: paní domupadrona di casa

parkovací: parkovací důmautosilo

pokojný: pokojný důmcasa quieta

rodinný: rodinný důmcasa familiare

rodný: rodný důmcasa natale

roubený: roubená chata/roubený dům srubcasetta di legno, capanna di tronchi

roznáška: roznáška do domuconsegna a domicilio

v, ve: v doměnella casa

venkovský: venkovský důmcasa di campagna

vrátit se: vrátit se domůrincasare, tornare a casa

vykřičený: vykřičený důmcasa di malaffare

cesta: Cestou (zpátky) domů jsem ...Tornando a casa ...

cihlový: cihlový důmcasa in mattoni

dobývat se: Zloději se dobývali do domu.I ladri cercavano di entrare in casa.

domů: Musím jít domů.Devo andare a casa.

dotáhnout: Dotáhla těžký nákup až domů.Ha trascinato la spesa pesante fino a casa.

lézt: Lezl domů oknem.Entrava in casa per la finestra.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.La nostra casa è molto più piccola della vostra.

mizet: Domy mizely v mlze.Le case scomparivano nella nebbia.

navléct: Navlékl se do saka a vyšel z domu.Si è infilato la giacca ed è uscito di casa.

navrátit se: navrátit se domůritornare a casa

obývat: Dům obývá 5 lidí.La casa è abitata da 5 persone.

oceněný: Dům je oceněný na 7 milionů.Il valore della casa è stimato di 7 milioni.

odkázat: Odkázal jí dům.Le ha lasciato in eredità la casa.

otřást: Exploze otřásla domem.L'esplosione ha scosso la casa.

po: zdědit dům po otciricevere la casa in eredità dal padre

podpálit: Podpálili dům.Hanno incendiato la casa.

pojistit: pojistit dům proti přírodním kalamitámassicurare la casa contro le calamità naturali

popel: Dům lehl popelem.La casa è andata in cenere.

postavit: Dům byl postaven z ...La casa è stata costruita di ...

pronásledovat: Pronásledoval ji až domů.L'ha inseguita fino a casa (sua).

provést: Provedu tě po domě.Ti faccio vedere la casa.

prý: Prý v tom domě straší.Si dice che la casa sia infestata (dagli spiriti).

přehrabat: Přehrabali celý dům.Hanno rovistato tutta la casa.

přestěhovat se: Přestěhovali jsme se do nového domu.Abbiamo traslocato in una nuova casa.

přijít: přijít z práce domůtornare dal lavoro

připravit: Povodeň je připravila o dům.L'alluvione li ha lasciati senza casa.

rovnou: Jdi rovnou domů.Vai direttamente a casa.

rozlézt se: Zápach se rozlezl po celém domě.Il cattivo odore si è diffuso in tutta la casa.

sesutý: sesutý důmuna casa crollata

smést: Povodeň smetla několik domů.L'alluvione ha travolto alcune case.

sousedit: Domy spolu sousedí.Le case sono una accanto all'altra.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

stavět: Stavějí se nové domy.Si costruiscono case nuove.

tamhleten: Vidíš tamhleten dům?Vedi quella casa?

uklidit: Uklidil jsem celý dům.Ho messo in ordine tutta la casa.

vlastní: Mám vlastní dům.Ho una casa di proprietà.

za: za domemdietro la casa

zapálit: Zapálili mu dům.Gli hanno incendiato la casa.

a: casa a due pianidvoupatrový dům, dům o dvou patrech

abitativo: edilizia abitativavýstavba obytných domů

abitazione: casa d'abitazioneobytný/bytový dům

accoglienza: centro di accoglienzaazylový dům

affittare: casa/camere da affittaredům/pokoje k pronájmu

campagna: casa di campagnavenkovský dům

casa: metter su casazařídit dům nábytkem

casa: casa bifamiliaredvojdomek, dvougenerační dům

casa: casa chiusaveřejný dům spravovaný státem

casa: a casadoma, domů

casa: casa del giocattolodům hraček, hračkářství

casa: casa di cura/saluteléčebna, soukromá klinika, pečovatelský dům

centro: centro socialekulturní centrum/dům, společenské centrum

centro: centro di accoglienzaazylový dům, útulek

clearing: econ. clearing houseclearingový dům

colazione: colazione al saccooběd (přinesený) z domu

consegna: consegna a domiciliododání do domu

cura: casa di curadům s pečovatelskou službou

dentro: dentro casav domě

dietro: dietro la casa/le montagneza domem/horami

domicilio: a domiciliodomů, doma, do domu

entrare: entrare in casavejít do domu

faccia: nella casa di facciav protějším domě

graticcio: casa a graticciohrázděný dům

indirizzarsi: indirizzarsi verso casazamířit domů

lavoro: lavoro da casapráce z domu

locazione: Hanno preso in locazione una casa.Pronajali si dům.

magazzino: grande magazzinoobchodní dům

mattone: casa di mattonicihlový dům

modello: modello della casamaketa domu

natale: casa che ha dato i natali a qdům, kde se narodil kdo