Hlavní obsah

dům

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (obydlí) casa f(budova též) edificio m(samostatný) rodinný důmcasa (unifamiliare)Bílý důmla Casa Biancaveřejný dům nevěstineccasa chiusa, casa di tolleranza, hovor. casino mobchodní důmgrande magazzinobankovní domycase bancarie
  2. (domov) casa futéct z domuscappare di casa

Vyskytuje se v

azylový: azylový důmcentro di accoglienza

činžovní: činžovní důmcaseggiato , casamento

donáška: donáška do domuconsegna a domicilio

doručení: doručení (až) do domuconsegna a domicilio

hrázděný: hrázděný důmcasa a graticcio

klíč: klíč od domuchiave di casa

kulturní: kulturní dům/střediskocentro culturale

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.Prima di tutto andrò a casa.

obchodní: obchodní důmgrande magazzino

panelový: panelový důmcasa popolare, hl. nevzhledný casermone

paní: paní domupadrona di casa

parkovací: parkovací důmautosilo

pokojný: pokojný důmcasa quieta

rodinný: rodinný důmcasa familiare

rodný: rodný důmcasa natale

roubený: roubená chata/roubený dům srubcasetta di legno, capanna di tronchi

roznáška: roznáška do domuconsegna a domicilio

v, ve: v doměnella casa

venkovský: venkovský důmcasa di campagna

vrátit se: vrátit se domůrincasare, tornare a casa

vykřičený: vykřičený důmcasa di malaffare

cesta: Cestou (zpátky) domů jsem ...Tornando a casa ...

cihlový: cihlový důmcasa in mattoni

dobývat se: Zloději se dobývali do domu.I ladri cercavano di entrare in casa.

domů: Musím jít domů.Devo andare a casa.

dotáhnout: Dotáhla těžký nákup až domů.Ha trascinato la spesa pesante fino a casa.

lézt: Lezl domů oknem.Entrava in casa per la finestra.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.La nostra casa è molto più piccola della vostra.

mizet: Domy mizely v mlze.Le case scomparivano nella nebbia.

navléct: Navlékl se do saka a vyšel z domu.Si è infilato la giacca ed è uscito di casa.

navrátit se: navrátit se domůritornare a casa

obývat: Dům obývá 5 lidí.La casa è abitata da 5 persone.

oceněný: Dům je oceněný na 7 milionů.Il valore della casa è stimato di 7 milioni.

odkázat: Odkázal jí dům.Le ha lasciato in eredità la casa.

otřást: Exploze otřásla domem.L'esplosione ha scosso la casa.

po: zdědit dům po otciricevere la casa in eredità dal padre

podpálit: Podpálili dům.Hanno incendiato la casa.

pojistit: pojistit dům proti přírodním kalamitámassicurare la casa contro le calamità naturali

popel: Dům lehl popelem.La casa è andata in cenere.

postavit: Dům byl postaven z ...La casa è stata costruita di ...

pronásledovat: Pronásledoval ji až domů.L'ha inseguita fino a casa (sua).

provést: Provedu tě po domě.Ti faccio vedere la casa.

prý: Prý v tom domě straší.Si dice che la casa sia infestata (dagli spiriti).

přehrabat: Přehrabali celý dům.Hanno rovistato tutta la casa.

přestěhovat se: Přestěhovali jsme se do nového domu.Abbiamo traslocato in una nuova casa.

přijít: přijít z práce domůtornare dal lavoro

připravit: Povodeň je připravila o dům.L'alluvione li ha lasciati senza casa.

rovnou: Jdi rovnou domů.Vai direttamente a casa.

rozlézt se: Zápach se rozlezl po celém domě.Il cattivo odore si è diffuso in tutta la casa.

sesutý: sesutý důmuna casa crollata

smést: Povodeň smetla několik domů.L'alluvione ha travolto alcune case.

sousedit: Domy spolu sousedí.Le case sono una accanto all'altra.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

stavět: Stavějí se nové domy.Si costruiscono case nuove.

tamhleten: Vidíš tamhleten dům?Vedi quella casa?

uklidit: Uklidil jsem celý dům.Ho messo in ordine tutta la casa.

vlastní: Mám vlastní dům.Ho una casa di proprietà.

za: za domemdietro la casa

zapálit: Zapálili mu dům.Gli hanno incendiato la casa.

a: dvoupatrový důmcasa a due piani

abitativo: výstavba obytných domůedilizia abitativa

abitazione: obytný/bytový důmcasa d'abitazione

accoglienza: azylový důmcentro di accoglienza

affittare: dům/pokoje k pronájmucasa/camere da affittare

campagna: venkovský důmcasa di campagna

casa: zařídit dům nábytkemmetter su casa

centro: kulturní centrum/dům, společenské centrumcentro sociale

clearing: clearingový důmecon. clearing house

colazione: oběd (přinesený) z domucolazione al sacco

consegna: dodání do domuconsegna a domicilio

cura: dům s pečovatelskou služboucasa di cura

dentro: v domědentro casa

dietro: za domem/horamidietro la casa/le montagne

domicilio: domů, doma, do domua domicilio

entrare: vejít do domuentrare in casa

faccia: v protějším doměnella casa di faccia

graticcio: hrázděný důmcasa a graticcio

indirizzarsi: zamířit domůindirizzarsi verso casa

lavoro: práce z domulavoro da casa

locazione: Pronajali si dům.Hanno preso in locazione una casa.

magazzino: obchodní důmgrande magazzino

mattone: cihlový důmcasa di mattoni

modello: maketa domumodello della casa

natale: dům, kde se narodil kdocasa che ha dato i natali a q

numero: číslo domunumero civico

orrore: dům hrůzycasa dell'orrore

padrone: majitel domu pronajímaného, (pan) domácípadrone di casa

paterno: rodný důmcasa paterna

porta: podomní prodej, prodej dům od domuvendita porta a porta

presso: dům u řekycasa presso il fiume

recapito: dodání do domu/až domůrecapito a domicilio

retro: za domemsul retro della casa

ringhiera: pavlačový důmcasa di ringhiera

scacciare: vyhnat koho z domuscacciare di casa

schiera: řadové domy, řadovkycase a schiera

serva: služka hrající si na paní domuserva padrona

sogno: dům snůcasa di/da sogno

accompagnare: Doprovodím tě domů.Ti accompagno a casa.

andare: Jdu domů.Vado a casa.

assicurare: Pojistil jsem dům proti požáru.Ho assicurato la casa contro l'incendio.

attiguo: Zahrada je vedle domu.Il giardino è attiguo alla casa.

costituire: Dům sestává z šesti místností.La casa è costituita di sei locali.

di: dům mých přátelcasa dei miei amici

diritto: Jdi rovnou domů.Vai diritto a casa.

lontano: Můj dům je daleko odtud.La mia casa è lontana da qui.

medesimo: Bydlí ve stejném domě.Vivono nella medesima casa.

mio: Tento dům je menší než (ten) můj.Questa casa è più piccola della mia.

nostro: náš důmla nostra casa

oasi: Jejich dům je oázou klidu.La loro casa è un'oasi di pace.

opposto: Jeho dům je naproti mému.La sua casa è opposta alla mia.

dům: (samostatný) rodinný důmcasa (unifamiliare)