Hlavní obsah

buzení

Podstatné jméno, rod střední

  • sveglia f(časté noční) sveglie f (continue)buzení telefonem v hotelu ap.sveglia telefonica

Vyskytuje se v

anebo: buď ... anebo ...o ... o ...

buď: buď ... anebo ...o ... o ..., jak, tak sia ... sia, vuoi ... vuoi ...

buď: buď jak buďv každém případě in ogni caso, sia quel che sia

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

nebo: buď ... nebo ...o ... o ...

respekt: budit respektincutere rispetto

zdání: budit zdání čehofare l'impressione di qc

zticha: Buď zticha!Stai zitto/-a!

buď: buď teď nebo nikdyora o mai più

budit: Ten hluk ho budí.Il rumore lo sveglia.

být: Buďte hodní!State buoni!

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Fammi un favore e portami...

hodný: Buď hodný! nezlobFai il bravo!

hodný: Buď tak hodný a přines mi...Fammi un favore e portami..., Fammi la gentilezza di portarmi...

klid: To chce klid., Jenom klid!, (Buď) v klidu!Calma!, Non prendertela!

láska: Buď té lásky a ...Vuoi essere così gentile da ...

laskavý: Buďte tak laskavý a...Sia così gentile da ...

obava: Buď bez obav., Neměj obavy.Non preoccuparti!

potichu: Buď potichu.Stai zitto/-a.

sprostý: Nebuď sprostý.Non essere maleducato!

svůj, svá, své, svoje: Buď svůj!Sii te stesso!

tak: Buď tak hodný a...Fammi il favore di...

ticho: Buď ticho.(Sta') zitto!

tiše: (Buďte) tiše! více osobZitti!, Silenzio!

nebo: Je to buď a nebo. zlomová situaceO la va o la spacca.

affidamento: dare affidamentovypadat důvěryhodně, budit důvěru

bentornato: Bentornato!Vítej (zpátky)!, Buď vítán!

bravo: (Su) da bravo!Buď tak hodný!, No tak! výzva ap.

compassione: far compassionebudit lítost

favore: Fammi un favore...Buď tak laskav...

o: O...oBuď...(a)nebo

sospetto: suscitare il sospettobudit podezření

sveglia: servizio di sveglia telefonicaslužba buzení telefonem

vuoi: vuoi ... vuoi ...buď ... anebo ..., ať ... nebo ...

arrivato: Ben arrivato!Vítej!, Buď vítán!

buono: State buoni!Buďte hodní!, Nezlobte!

compiacersi: Non compiacerti troppo!Nebuď tak samolibý!

cortesia: Fammi la cortesia di tacere!Buď tak hodný a mlč!

ispirare: ispirare fiduciabudit důvěru

misterioso: Non fare il misterioso!Nebuď (takový) tajnůstkář!

piacere: Fammi il piacere!Buď tak laskav(á)!

raccomandarsi: Mi raccomando!Prosím (tě)!, Buď tak laskav!

santo: fammi il santo piacere ...buď té dobroty ..., udělej mi tu laskavost ...

silenzio: Fate silenzio!Zklidněte se!, Buďte zticha!

stare: State buoni!Buďte hodní!

stupido: Non essere stupido!Nebuď hloupý., Neblázni!

tacere: Taci!Buď zticha!, Mlč!, Zmlkni!

vorace: Non essere così vorace!Nebuď tak nenažraný/chtivý!

zitto: Stai zitto!Buď zticha!, Zmlkni!

andare: o la va o la spaccabuď a nebo, hop nebo trop, buďto do ní nebo po ní úspěch nebo nezdar

molto: o molto o poco, o poco o moltobuď jak buď

ridere: Non farmi ridere.Nebuď směšný!, Dovol, abych se zasmál!

spaccare: o la va o la spacca(je to) buď a nebo, hop a nebo trop, všechno nebo nic

strepito: přen. fare strepitobudit rozruch, vyvolat povyk o osobě i věci

tutto: O tutto o niente.(Buď) všechno nebo nic.