Hlavní obsah

buzení

Podstatné jméno, rod střední

  • sveglia f(časté noční) sveglie f (continue)buzení telefonem v hotelu ap.sveglia telefonica

Vyskytuje se v

anebo: buď ... anebo ...o ... o ...

buď: buď ... anebo ...o ... o ..., jak, tak sia ... sia, vuoi ... vuoi ...

buzení: buzení telefonem v hotelu ap.sveglia telefonica

nebo: buď ... nebo ...o ... o ...

respekt: budit respektincutere rispetto

zdání: budit zdání čehofare l'impressione di qc

zticha: Buď zticha!Stai zitto/-a!

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Fammi un favore e portami...

hodný: Buď hodný! nezlobFai il bravo!

klid: To chce klid., Jenom klid!, (Buď) v klidu!Calma!, Non prendertela!, Vacci piano!

láska: Buď té lásky a ...Vuoi essere così gentile da ...

laskavý: Buďte tak laskavý a...Sia così gentile da ...

obava: Buď bez obav., Neměj obavy.Non preoccuparti!

potichu: Buď potichu.Stai zitto/-a.

sprostý: Nebuď sprostý.Non essere maleducato!

svůj, svá, své, svoje: Buď svůj!Sii te stesso!

tak: Buď tak hodný a...Fammi il favore di...

ticho: Buď ticho.(Sta') zitto!

tiše: (Buďte) tiše! více osobZitti!, Silenzio!

affidamento: vypadat důvěryhodně, budit důvěrudare affidamento

bentornato: Vítej (zpátky)!, Buď vítán!Bentornato!

bravo: Buď tak hodný!, No tak! výzva ap.(Su) da bravo!

compassione: budit lítostfar compassione

favore: Buď tak laskav...Fammi un favore...

o: Buď...(a)neboO...o

sospetto: budit podezřenísuscitare il sospetto

sveglia: služba buzení telefonemservizio di sveglia telefonica

vuoi: buď ... anebo ..., ať ... nebo ...vuoi ... vuoi ...

arrivato: Vítej!, Buď vítán!Ben arrivato!

buono: Buďte hodní!, Nezlobte!State buoni!

compiacersi: Nebuď tak samolibý!Non compiacerti troppo!

cortesia: Buď tak hodný a mlč!Fammi la cortesia di tacere!

ispirare: budit důvěruispirare fiducia

misterioso: Nebuď (takový) tajnůstkář!Non fare il misterioso!

piacere: Buď tak laskav(á)!Fammi il piacere!

raccomandarsi: Prosím (tě)!, Buď tak laskav!Mi raccomando!

santo: buď té dobroty ..., udělej mi tu laskavost ...fammi il santo piacere ...

silenzio: Zklidněte se!, Buďte zticha!Fate silenzio!

stare: Buďte hodní!State buoni!

stupido: Nebuď hloupý., Neblázni!Non essere stupido!

tacere: Buď zticha!, Mlč!, Zmlkni!Taci!

vorace: Nebuď tak nenažraný/chtivý!Non essere così vorace!

zitto: Buď zticha!, Zmlkni!Stai zitto!

andare: buď a nebo, hop nebo trop, buďto do ní nebo po ní úspěch nebo nezdaro la va o la spacca

molto: buď jak buďo molto o poco, o poco o molto

ridere: Nebuď směšný!, Dovol, abych se zasmál!Non farmi ridere.

spaccare: (je to) buď a nebo, hop a nebo trop, všechno nebo nico la va o la spacca

strepito: budit rozruch, vyvolat povyk o osobě i věcipřen. fare strepito

tutto: (Buď) všechno nebo nic.O tutto o niente.

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione