Hlavní obsah

nezdravý

Vyskytuje se v

buk: být zdravý jako bukse porter comme le Pont-Neuf

chatrný: chatrné zdravísanté délicate

kouření: kouření škodí zdravífumer nuit à la santé

kůže: (vyváznout) se zdravou kůží živ a zdráv(s'en tirer) sain et sauf

otřesený: otřesené zdravísanté éprouvée

rozum: zdravý rozumbon sens , sens commun, saine raison

škodit: Kouření škodí zdraví.Fumer nuit à la santé.

zdraví: Na zdraví! při kýchnutíÀ vos souhaits !

zdravý: být zdravýêtre en bonne santé

železný: mít železné zdravíavoir une santé de fer

napít se: napít se na čí zdravíboire à la santé de qqn

připít: připít si na čí zdravíboire à la santé de qqn

hodně: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé!

kořínek: mít zdravý kořínekêtre d'une pâte à vivre cents ans

pevný: mít pevné zdravíavoir une santé à toute épreuve

ryba: zdravý jako rybafrais comme un gardon

affectueusement: Srdečně Vás zdraví... závěrečná fráze v dopiseAffectueusement votre...

commun: zdravý rozumsens commun

corps: být zdravý tělem i dušíêtre sain de corps et d'esprit

esprit: být zdravý na těle i na duchuêtre sain de corps et d'esprit

nuire: Kouření škodí zdraví.Fumer nuit à la santé.

sain: zdráv na těle i na duchu, tělesně i duševně zdravýsain de corps et d'esprit

salubrité: veřejné zdraví, veřejná čistota, veřejná hygienasalubrité publique

santé: připít si na čí zdravíboire à la santé de qqn

sens: zdravý selský rozumgros bon sens

souhait: Na zdraví!, Ať slouží! při kýchnutíÀ vos souhaits !

votre: Na (vaše) zdraví!À votre santé !

vôtre: Na vaše (zdraví)!À la vôtre !

mauvais: Kouření škodí zdraví.Le tabac est mauvais pour la santé.

surveiller: šetřit se, být na sebe opatrný, hlídat si/dbát o své zdravísurveiller sa santé

fer: mít železné zdravíavoir une santé de fer

gardon: zdravý jako rybafrais comme un gardon

porter: být zdravý jako bukse porter comme un charme

tien: Na (tvoje) zdraví!hovor. À la tienne !