Hlavní obsah

tak

Vyskytuje se v

jak: jak - takv poměru slučovacím aussi bien que

no: no (tak)vybídnutí allez, allons

tak: jak - taki tant... que..., aussi bien... que...

dál: a tak dáleet cætera

domluvit: Tak, jak bylo domluveno.Comme convenu.

dost: Tak už dost! už o tom nemluvmeN'en parlons plus !

jako: tak jako takde toute façon, de toute manière

onak: ať tak či onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit

zvaný: tak zvaný...soi-disant...

i: jak v létě, tak i v ziměen été ainsi qu'en hiver

lehký: Není to tak lehké.Ce n'est pas si facile que ça.

ne: Tak jdeme, ne?On y va ou pas ?

ono: Ono to není tak jednoduché!C'est pas si simple (que ça) !

tobě: tobě taky odpověď na přáníà toi aussi, de même

zatím: Tak zatím!À plus !, À toute à l'heure !

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako otec.Il est aussi grand que son père.

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

honit se: Nehoň se tak.On n'est pas aux pièces.

když: Když už, tak už. úplněQuand le vin est tiré, il faut le boire.

lehnout (si): Jak si kdo ustele, tak si lehne.Comme on fait son lit on se couche.

nadrobit: Co sis nadrobil, to si taky sněz.Quand le vin est tiré, il faut le boire.

navařit: Co sis navařil, to si taky sněz.Qui casse les verres les paie.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si také lehne.Comme on fait son lit on se couche.

utrhnout se: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

všelijak: tak všelijak halabalahovor. à la va comme je te pousse

zítra: Zítra je taky den.Demain il fera jour.

hned: hned tak, tak hnedtak brzo si vite