Hlavní obsah

valued [ˈvæljuːd]

Vyskytuje se v

value: hodnoty mravní ap.values

article: cenné předmětyarticles of value

biological: biologická hodnota jídlabiological value

blank: prázdná hodnotavýp. blank value

median: medián, střední hodnota uspořádané množinymedian value

monetary: finančně ohodnotit/vyčíslit coplace/put a monetary value on sth

nutritional: výživná hodnotanutritional value

nutritive: výživná hodnotanutritive value

paradox: paradox hodnotyparadox of value

radiation: součinitel zářeníradiation value

redemption: odkupní hodnota cenného papíruekon. redemption value

tax: daň z přidané hodnotyvalue added tax

valued: reálná funkcemat. real-valued function

equivalent: mít stejnou hodnotube of equivalent value

daň: daň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VAT

hodnota: za tržní hodnotuat market value

ocenit: nechat/dát si ocenit cohave sth valued/appraised

střední: střední hodnotamean value

výkon: poměr cena - výkonvalue for money

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotahigh/low nutritional/nutritive value

přidaný: ekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistujeValue Added Tax, zkr. VAT

vysoko: být vysoko ceněnýbe highly valued

zaznamenat: Byly zaznamenány vysoké hodnoty...High values were detected...