Hlavní obsah

stocked [ˈstɒkt]

Přídavné jméno

  • with sth zásobený, zaplněný čím zbožím, zdroji ap.well stocked with sthdobře zásobený čím

Vyskytuje se v

market: burza, burzovní trhthe (stock) market

stock: akcie, cenné papíry v držení firmystock(s)

stock market: burza, burzovní trh cenných papírůthe stock market

anvil: babka klempířskátech. stock anvil

broker: burzovní makléřekon. stock broker

company: akciová společnostekon. joint-stock company

controller: skladový referent, vedoucí skladustock controller

farmer: dobytkářstock farmer

list: skladová listina, regletaekon. stock list

net: síťované punčochynet stocking

ordinary: základní (kmenový) kapitálordinary stock

preferred: prioritní akciepreferred stock

replenish: doplnit zásobyreplenish stock

stock car: závody sériových automobilů upravenýchstock car racing

stocked: dobře zásobený čímwell stocked with sth

akciový: akciová společnostjoint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLC

bez, beze: bez hnutímotionless(ly), (stock-)still, immobile

cenný: ekon. cenné papírysecurities, akciové stocks (and shares)

hnutí: sedět bez hnutísit (stock-)still

chov: chov dobytkacattle farming/breeding, stock raising, živočišná výroba animal husbandry

inventář: ekon. provozní inventářstock-in-trade

kmenový: ekon. kmenové jměníowner's capital, stock (capital)

krach: krach na burzestock market crash

spekulace: burzovní spekulacestock exchange speculation

společnost: ekon. akciová společnost(joint-)stock company

štěpení: ekon. štěpení akciístock split

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobystockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth

živočišný: živočišná výrobaanimal husbandry/farming, dobytka (live)stock farming, obor, předmět animal science

sklad: mít co na skladěhave sth in stock

terč: být/stát se terčem posměchube/become a laughing stock

vyčerpání: do vyčerpání zásobwhile stock lasts

barrel: se vším všudy, sakumprásk, úplně všechnolock, stock and barrel