Hlavní obsah

preferred [prɪˈfɜːd]

Vyskytuje se v

prefer: prefer a charge against sbvznést obvinění proti komu hl. policie.

make: They prefer cars of American make.Dávají přednost autům americké výroby.

prefer: I prefer ice hockey to football.Mám radši hokej než fotbal.

dát: dát přednost čemu před čímprefer sth to sth

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímprefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sth

rád: Mám raději hokej než fotbal.I prefer ice hockey to football.