Hlavní obsah

plnit

Nedokonavé sloveso

  1. (činit plným) co čím fill sth with sth(nacpávat) stuff sth with sth(dávat) put sth in sth
  2. (úkol ap.) fulfil(sliby též) keep(právní závazek ap.) perform(provést) carry outform. (povinnosti ve funkci) discharge

Vyskytuje se v

funkce: plnit funkci čehofunction as sth, serve as sth

plně: plně vybavenýfully-equipped

povinnost: plnit svou povinnostdo one's duty

vědomí: být (plně) při vědomíbe (fully) conscious

vyvinutý: plně vyvinutýfully developed

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb