Hlavní obsah

hidden [ˈhɪdən]

Související hesla

pp of hide

Vyskytuje se v

hide away: schovat, skrýt cohide sth away

hide: nemít co skrývathave nothing to hide

hide-and-seek: hrát (si) na schovávanouplay hide-and-seek

hiding: skrývat sebe in hiding

lie: být zapomenutý/ukrytýlie forgotten/hidden

lest: Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.I have hidden it lest he can use it.

rezerva: ekon. skrytá rezervahidden reserve

schovávaná: hrát si na schovávanouplay hide-and-seek

skrytý: skrytá kameracandid/hidden camera

skrývat: nemít co skrývathave nothing to hide

schovat: Kam jsi to schoval?Where did you hide it?

schovat se: Schoval se za keř.He hid behind a bush.

skrýš: vylézt ze skrýše, opustit skrýšcome out of hiding, break cover

skrýt: Skryl jsem to před ním.I hid it from him.

tajit: Co přede mnou tajíš?What are you hiding from me?

tajit se: Vůbec se s tím netají.He makes no secret of it., He isn't hiding it at all.

ukrýt se: Ukryl jsem se v ...I hid (myself) in ...

výprask: dostat výpraskget a thrashing/hovor. hiding

zakrýt: zakrýt rozpakyhide one's embarrassment

kost: být kost a kůžebe a bag of bones, be skin and bone, be skinny, be all horn and hide

vyprášit: přen. vyprášit komu kožichgive sb a hiding

hidden: skrytá kamerahidden camera