Hlavní obsah

winding [ˈwaɪndɪŋ]

Vyskytuje se v

caution: throw caution to the windhodit opatrnost za hlavu

wind: break wind(u)pšouknout si, (u)prdnout si

wind: get wind of sthdozvědět se co, dostat hlášku o čem co mělo být tajné

wind: be in the windviset ve vzduchu změny ap.

wind: wind (up)sth natáhnout, natočit co hodiny ap.

wind up: wind sb upvytočit, štvát, rozčilovat koho

abaft: with the wind abafts větrem v zádech

bring up: bring up windříhnout si dítě ap.

bullet: bullet woundstřelná rána

cut: cut woundřezná rána

easterly: easterly windvýchodní vítr

exit: exit woundprůstřel, výstřel otvor, kudy střela opustí tělo ap.

following: have the following windmít vítr v zádech

four: the four windsčtyři světové strany

gauge: wind gaugeanemometr, větroměr

gramophone: wind-up gramophonegramofon na kliku

gunshot: gunshot woundstřelná rána zranění

lacerated: lacerated woundtržná rána

open: med. open woundotevřené zranění

petition: winding up petitionžádost o nařízení likvidace firmy

raw: raw woundotevřená rána

ugly: ugly woundošklivé zranění

west: west windzápadní vítr

wind: down the windpo větru

wind: wind noiseaerodynamický hluk ve vozidle

wind: get one's second windchytit druhý dech

wind: lose one's windbýt bez dechu, nemoci popadnout dech

wind: wind painszaražené větry bolení břicha

wind: be windedmít vyražený dech, nemoci popadnout dech

wind: hud. wind quintetdechový kvintet

wind tunnel: wind tunnel teststesty v aerodynamickém tunelu

wound: inflict a woundzpůsobit zranění

wound: flesh woundpovrchové zranění nezasahující kosti a orgány

wound: cut woundřezná rána

wound: stab woundbodná rána

become: The wind became stronger.Vítr zesílil.

blow: The wind blew the smoke away.Vítr kouř odvál.

this: The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.

treat: He was treated for a head wound.Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.

wind: Wind is blowing.Fouká vítr.

wind: The river winds among the hills.Řeka se vine mezi kopci.

bodný: bodná ránastab wound

dechový: dechové nástrojewind instruments

napospas: nechat/dát koho napospas komu/čemuleave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the wind

nárazový: nárazový vítrgusty wind

řezný: řezná ránacut (wound), incised wound, hluboká i sečná gash, slash

sečný: med. sečná ránaslash (wound), gash

střelný: střelná ránagunshot wound

točitý: točité schodištěspiral/winding staircase, caracol(e)

tržný: tržná ránalaceration, lacerated wound

tunel: aerodynamický tunelwind tunnel

větrný: větrná elektrárnawind power plant

větrný: větrná korouhevweathervane, wind vane

vítr: nárazový vítrgusty wind

vítr: boční vítrside wind, hl. z jiného směru než je kurz lodi crosswind

vyrazit: vyrazit dech komuwind sb, přen. ohromit take sb's breath away, hl. v trpném rodě flabbergast, hovor. silně otřást knock sb (for six)

foukat: Venku pěkně fouká.There's a strong wind outside., It's pretty windy.

mrazivý: mrazivý vítrchilling wind

odvát: Vítr odvál kouř.The wind blew the smoke away.

okénko: stáhnout/vytáhnout okénko v autěwind down/up the window

příznivý: příznivý vítrfavourable wind

rána: bodná ránastab wound

severní: severní vítrnorth(erly) wind

sfouknout: Vítr mu sfoukl klobouk.The wind blew off his hat.

síla: síla větrustrength of the wind, wind force

vítr: po/proti větrudown/up (the) wind

západní: západní vítrwest(erly) wind

zesílit: Vítr ještě zesílil.The wind became even stronger.

dech: vyrazit dech komuudivit take sb's breath away, ránou wind sb

foukat: zjistit, odkud vítr foukásee which way the wind blows

holičky: nechat koho na holičkáchleave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind

kořínek: přen. mít zdravý kořínekenjoy robust health, be sound in wind and limb

nechat: nechat ve štychu koholet sb down, leave sb in the lurch, i přes závazky throw over, leave sb high and dry, AmE hovor. leave sb twist in the wind

štych: nechat koho ve štychu na holičkáchleave sb in the lurch, let sb down, AmE leave sb to twist in the wind

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing

vítr: běžet s větrem o závodrun like the wind

vítr: vzít komu vítr z plachettake the wind out of sb's sails

zahrávat si: zahrávat si s ohněmbe playing with fire, sail close to the wind

závod: s větrem o závodlike the wind

žluč: hnout komu žlučíanger sb, ruffle sb's feathers, make sb's blood boil, BrE slang. wind sb up